Eski Nesil ÖKC için elektronik başvuru açıldı
Kasım 2017
ÖKC muafiyeti için başvurular başladı
Kasım 2017

Eski nesil ÖKC’leri kimler, nasıl kullanabilir?

483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nin 3. Maddesi uyarınca bazı mükelleflere mevcut Eski Nesil ÖKC’leri Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı getirildi. 

Eski Nesil ÖKC’leri kullanabilmek için aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda ödeme kaydedici cihazı kurumsal satış veya muhasebe yazılım sistemleri ve değişik çevre ile birlikte ve entegre bir yapıda kullanmak ve toplam 20 ve üzerinde ÖKC’ye sahip olmak gerekiyor. Ayrıca bu mükelleflerin 10 milyon TL ciro, 10 milyon TL aktif büyüklük veya 1 TL milyon öz sermaye şartından en az ikisini sağlaması zorunlu bulunuyor.

Bu kapsamda olanlar aşağıdaki şartları yerine getirmeleri durumunda mevcut Eski Nesil ÖKC’lerini, mali hafızası dolana kadar ve en çok ilk alış tarihinden itibaren 10 yıl boyunca kullanabilecekler.

Eski Nesil ÖKC’leri kullanabilme şartları şöyle sıralanıyor:

Cihazın ilk alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 10 yılı geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanmaya devam edebilmeleri için 1.1.2018 tarihinden önce yerine getirmeleri gereken şartlar;

  • e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçerek faturalarını e-Fatura ve/veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlemek ve ilgili raporları GİB e-Arşiv uygulaması üzerinden GİB’e göndermek.
  • 01.2018 tarihinden sonra düzenlenecek ÖKC fişlerine (perakende satış fişleri dahil) ait günlük mali bilgileri ihtiva eden elektronik raporu hazırlamak ve belirtilen şekilde GİB bilgi sistemine e-Arşiv uygulaması aracılığı ile elektronik ortamda bildirebilecek teknik altyapıyı tesis etmek. (Özel entegratör kullananlarda bu altyapının tesis edilmesi özel entegratöre aittir.)
  • e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulaması kullanılmıyorsa 1/1/2018 tarihinden önce, GİB’e elektronik ortamda başvurmak.
  • ÖKC’lerden düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait ilgili bilgileri “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu*”nda yapılan açıklamalara uygun olarak, güvenli veri depolama ve sorgulama sistemlerinde muhafaza etmek ve GİB’in erişimine sunacak altyapıyı tesis etmek veya bir dış hizmet sağlayıcı tarafından bu niteliklere haiz olarak oluşturulan altyapı hizmetinden yararlanmak.

Bu kapsam ve şartlara uyan mükelleflerin, eski nesil ÖKC’leri kullanabilmeleri için, 1/1/2018 tarihinden önce,  www.efatura.gov.tr  internet adresinde yayımlanan başvuru adresinden GİB’e elektronik ortamda başvurmaları gerekiyor. Ayrıntılı bilgiyi Eski Nesil ÖKC için elektronik başvuru açıldı başlıklı yazıda bulabilirsiniz.

Bu kapsam ve şartlara uymayanlar en geç 1.1.2018 tarihinde YN ÖKC yatırımı yapmak zorundadır.

*GİB, Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Taslak Kılavuzunu 04.10.2017 tarihinde yayımladı. Bu kılavuz, eski cihazları kullanmak isteyenlerden belirtilen şartları sağlayanların, ÖKC satışlarına ilişkin raporu nasıl oluşturacağı, GİB’in erişimine nasıl açılacağı ve e-Arşiv Fatura Uygulaması üzerinden nasıl GİB’e göndereceğine ilişkin kuralları belirtmektedir. Buna göre şartları sağlayan mükellefler, mutlaka e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kullanacaklar ve günlük satış raporu olan “Z” raporunu e-Arşiv uygulaması üzerinden gönderecekler.

“Z” raporu sadece ÖKC satışlarına ilişkin bilgileri içereceğinden, faturalı satışları zaten e-Arşiv Fatura veya e-Fatura olacağından, mevcut uygulama üzerinden raporlanmaya devam edilecek. Raporlar GİB’in belirlemesine göre, günlük, 10’ar günlük veye aylık periyodlarda yapılacak. ÖKC satışlarına ilişkin raporda, veri sahibi mükellefin bilgileri, fiş çeşit ve adetleri, ÖKC sicil bilgilerinin yanında toplam bazda satış tutarları (Kredi Kartı, Nakit, vb.) ve Vergi oranı bazında toplam vergi tutarları yer alacak.

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olabilmek için mükelleflerin iki seçeneği bulunuyor:

  • Arşiv fatura sistemini yürütebilecek bir altyapıyla kendi bilgi işlem sistemlerini GİB’e entegre ederek GİB testlerinden geçebilirler. Bunun için ayrıca ISO 20000, ISO 27001 ve ISO 27301 standardına sahip olunması gerekiyor.
  • Bir özel entegratörle anlaşarak, özel entegratör üzerinden başvuru yapıp e-Arşiv fatura izni almış bir özel entegratörün vasıtasıyla e-Arşiv fatura uygulamasını kullanmak. Bu seçeneğin tercih edilmesi durumunda, altyapı yatırımı yapmak, GİB testlerine girmek ve ISO sertifikalarına sahip olmak gereksinimi bulunmuyor. Özel entegratörlerin, ÖKC cihazlarından satış yapan müşterilerine, ÖKC’li satışlarına ilişkin raporu GİB’e iletme imkanını sunmaları ve bu raporları GİB’in erişimine sunacak altyapıyı da tesis etmeleri de gerekiyor.

 

 

Bir Cevap Yazın