Bedelsiz ihracat için e-Fatura yazılımı güncellendi
Ekim 2017
Eski nesil ÖKC’leri kimler, nasıl kullanabilir?
Kasım 2017

Eski Nesil ÖKC için elektronik başvuru açıldı

“Mevcut Eski Nesil ÖKC’leri Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı Getirilen” mükelleflerin, 1/1/2018 tarihinden önce,  www.efatura.gov.tr  internet adresinde yayımlanan başvuru adresinden GİB’e elektronik ortamda başvuru yapması gerekiyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 3 Kasım 2017’de  yaptığı açıklamayla, 483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nin 3. Maddesi uyarınca, “Mevcut Eski Nesil ÖKC’leri Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı Getirilen”  mükelleflerin, bu imkandan yararlanabilmeleri için başvuru yapmaları gereken elektronik başvuru ekranının www.efatura.gov.tr sitesinde açıldığını duyurdu.

Mükelleflerin, mevcut eski nesil ÖKC’leri mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkanından yararlanabilmeleri için 1 Ocak 2018 tarihinden önce söz konusu elektronik başvuru ekranına giriş yapmaları gerekiyor. Elektronik başvuru ekranına ulaşmak için tıklayınız.

GİB, 9 Kasım 2017’de yayımladığı duyuruyla, mükelleflerin başvuru işlemlerinde sorun yaşamaları durumunda izleyecekleri yöntemi açıkladı. Bu durumda mükelleflerin başvuru ekranı altındaki “Bağlantılar” bölümünde paylaşılan “İmzalama aracını” indirmeleri ve kullanım kılavuzuna uygun olarak çalıştırmaları gerekiyor.

Bununla birlikte söz konusu Tebliğde yer alan şartları taşımakla birlikte, elektronik başvuru sırasında, sistem tarafından şartları taşımadığı gerekçesiyle başvurusu kabul edilmeyen/başvurusunu tamamlayamayan mükelleflerin, durumu tevsik eden bilgi ve belgeleri  65.SUBE@gelirler.gov.tr e-Posta adresine elektronik ortamda, Ödeme Kaydedici Cihazlar  Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı ek Hizmet Binası Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı / ANKARA adresine de iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri talep ediliyor. Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonucu, başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen mükelleflere aynı başvuru ekranından başvuru imkanı getirilecek.

Eski Nesil ÖKC’leri kullanma şartlarıyla ilgili bilgiyi “Eski Nesil ÖKC’leri kimler, nasıl kullanabilir” başlıklı yazıda bulabilirsiniz.

 

Bir Cevap Yazın