YN ÖKC mevzuatı netleşiyor
Eylül 2017
e-Fatura, göründüğünden daha fazlası
Ekim 2017

YN ÖKC Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı

“Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (YN ÖKC) Kullanma Mecburiyetine İlişkin 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.

483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğde Gelir İdare Başkanlığınca, mükelleflere kullanma zorunluluğu getirilen yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili olarak;

  • Organize perakende sektöründe kullanılmakta olan eski nesil ÖKC’lerin mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkanı ve gereken şartlar,
  • ÖKC mali bilgilerini e-Arşiv uygulaması yoluyla elektronik ortamda GİB’e bildirme usulü ve gereken şartlar,
  • TSM (Trusted Service Manager)  Merkezlerinin çalışma usul ve esasları,
  • ÖKC’lerden ÖKC fişi dışında kalan diğer belgelerin de düzenlenebilme imkanına dair usul ve esaslar belirlendi.

Perakende olarak mal satışında veya hizmet ifasında bulunan birinci ve ikinci sınıf tüccarların fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde, kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların (ÖKC) yerine, “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” (YN ÖKC) kullanma mecburiyeti getirildi. YN ÖKC’ye geçişte, mükelleflerin 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatının tutarı, kullanmakta oldukları ÖKC’lerin niteliği ve faaliyet alanları dikkate alınarak kademeli bir geçiş takvimi öngörülüyor.

Bir Cevap Yazın