e-Ticarette e-Arşiv’e geçme ciro şartı 1 milyon TL’ye düşüyor
Ağustos 2017
YN ÖKC Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı
Ekim 2017

YN ÖKC mevzuatı netleşiyor

Gelir İdaresi Başkanlığı, “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 69 ve 70 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğleri ile 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti (YN ÖKC) getirilen mükelleflerin bu cihazları kullanma mecburiyeti koşullarının yeniden belirlenmesi ve bu mükelleflerce gerçekleştirilen perakende mal ve hizmet satışlarına ilişkin ÖKC’lerden düzenlenen fişlere ait mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda bildirilme usulüyle ödeme ara yüzlerinin ÖKC’lerle bağlantı ve iletişimi ile çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Başbakanlığa gönderildi.

Tebliğde, Başkanlık tarafından mükelleflere kullanma zorunluluğu getirilen yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili olarak belirlenen;

  • Organize perakende sektöründe kullanılmakta olan eski nesil ÖKC’lerin mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkanı ve gereken şartlar,
  • ÖKC mali bilgilerini e-Arşiv uygulaması yoluyla elektronik ortamda GİB’e bildirme usulü ve gereken şartlar,
  • TSM Merkezlerinin çalışma usul ve esasları,
  • ÖKC’lerden ÖKC fişi dışında kalan diğer belgelerin de düzenlenebilme imkanına dair usul ve esaslar yer alıyor.

Söz konusu Tebliğ için tıklayınız.

 

Bir Cevap Yazın