e-Faturanın kaldıraç etkisi-1: Kurumsal iş uygulamalarında yüksek etkinlik
Mayıs 2017
e-İhracat Fatura Bilgilendirme Semineri düzenlendi
Mayıs 2017

Yeni Nesil ÖKC kullanma mecburiyetine ilişkin taslak yayımlandı

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), web sayfasında “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (YNÖKC) Kullanma Mecburiyetine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı”nı yayımladı. Taslakta ihtiyari olarak YNÖKC geçişine ilişkin koşullar ve perakende satışların GİB’e elektronik ortamda bildirilmesine ilişkin açıklamalar yer alıyor.

GİB tarafından yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı, 69 ve 70 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğleri ile 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca YNÖKC mecburiyeti getirilen mükelleflerin bu cihazları kullanma mecburiyeti koşullarının yeniden belirlenmesi ve bu mükelleflerce gerçekleştirilen perakende mal ve hizmet satışlarına ilişkin ÖKC’lerden düzenlenen fişlere ait mali bilgilerin GİB’e elektronik ortamda bildirilme usulü ile ödeme ara yüzlerinin ÖKC’lerle bağlantı ve iletişimine ilişkin çalışma esaslarını kapsıyor.

Taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığın çalışmaları devam ediyor. GİB, mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerileri, 31.05.2017 tarihine kadar ssari@gelirler.gov.tr e-posta adresine bekliyor.

YNÖKC Kullanma Mecburiyetine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayın.

 

Bir Cevap Yazın