Özel entegratörler denetlenecek
Mart 2018
Özel Entegratörler Kurulu’nda gündem denetim
Mart 2018

Vergi Teknolojileri ve… Muhasebe meslek mensupları

Vergi teknolojileri ile gelen uygulamalar muhasebe meslek mensupları için de yeni bir dönemin kapısını açtı. Bugün kaliteli bir muhasebe ve denetim hizmeti sunabilmek için asgari seviyede de olsa vergi teknolojilerine aşina olmak gerekiyor. Çünkü yeni elektronik vergisel uygulamalar işletme faaliyetlerinde kullanıldığı gibi, denetim faaliyetlerinde de kullanılabiliyor. Ayrıca artık bazı elektronik vergisel uygulama bilgisine sahip olmak, mesleğin gereklerini yerine getirebilmek için şart. Özellikle e-beyanname ve e-defter gibi uygulamaları kullanmayan/kullanamayan bir meslek mensubunun piyasa koşullarında iş yapma olanağı kalmıyor. Bu yazıda e-beyanname ve İnternet Vergi Dairesi nedir onlara kısaca bakalım.

e-Beyanname

Önemli bir e-devlet uygulaması olan e-beyanname ile daha önceden kâğıt ortamında alınan KDV, ÖTV, Muhtasar Beyanname gibi vergi beyannameleri ve ekinde istenen bildirim, bilanço, v.b. belgelerin internet üzerinden alınarak vergi dairelerinin iş yükünün azaltılması ve meslek mensuplarına/mükelleflere sunulan hizmet kalitesinin artırılması hedeflendi. Gelir İdaresi Başkanlığı ilk defa 2004’te  e-beyanname almaya başladı ve günümüzde hemen hemen bütün beyannameler elektronik ortama taşındı. Türkiye’de e-beyanname, meslek mensuplarının bu işe aracılık etmeleri sayesinde diğer ülke uygulamalarına göre çok kısa sürede ve başarıyla hayata geçirilmiş oldu.

2018’e gelindiğinde e-beyanname çalışmalarının hala devam ettiği görülüyor. Bu çerçevede önümüzdeki dönemlerde beyannamelerin “akıllı” beyanname haline getirilmesi ve üçüncü taraflardan temin edilen veriler çerçevesinde beyannamelerin önceden hazırlanması gibi hedefler de bulunuyor ki 2012 Mart ayında hayata geçirilen Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi, bu uygulamaların ilkidir.

Önemli bir nokta, 405 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilmiş meslek mensupları, mükelleflerle imzalamış oldukları Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine veya bunların süresinin sona erdiğine ya da iptaline/feshine ilişkin bilgileri elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesine girmek zorunluluğu bulunuyor. Sözleşme girişi olmayan mükellef için meslek mensupları beyanname veya bildirim gönderemiyor.

e-Beyanname sitesine, detaylı bilgi ve duyurulara buradan ulaşılabilir.

İnternet Vergi Dairesi

İlk olarak 1999’da başlatılan İnternet Vergi Dairesi uygulamaları, Türkiye’de kamu idarelerinin saydamlığı konusunda atılan ilk ve önemli adımlardan birisi oldu. Bu hizmet kapsamında mükellefler, vergi dairesinde yapabilecekleri bazı işlemleri İnternet Vergi Dairesi üzerinden yapabilir, bazı bilgileri sorgulayabilir ve bazı bilgilerin girişlerini bu sayfadan yapabilirler. İnternet Vergi Dairesi, VEDOP (Vergi Dairesi Otomasyon Projesi) kapsamında Eylül 2000’de kurumlar vergisi mükellefleri, Eylül 2001’den itibaren de Gelir Vergisi Mükellefleri için hizmet vermeye başladı.

İnternet Vergi Dairesi hizmetlerinden bazılarından yararlanmak (MTV ödeme, Tahakkuk fişi ile ödeme yapma, Tapu harcı ödeme, tecilli borç ödeme vs) için şifre almaya gerek bulunmuyor. Bazı hizmetlerden (Vergi Ceza İndirim/Uzlaşma, Özelge Talebinde Bulunmak, İzaha Davet Kapsamında Cevap Verilmesi vs) yararlanmak isteyen mükelleflerin ise bağlı oldukları vergi dairelerinden şifre almaları gerekiyor. İnternet Vergi Dairesi’ne mobil imza ve e-imza ile de giriş yapılabiliyor.  İnternet Vergi Dairesi’nde bilgi sorgulama modülü, veri giriş ekranları ile dilekçe verme ve cevap alma modül ve ekranları bulunuyor.

İnternet Vergi Dairesi’nden üç şekilde hizmet sunuluyor:

  1. Bilgi Sorgulama: Vergi borcu, sicil, tahakkuk, tahsilat, gümrük beyannamesi, kredi kartıyla yapılan aylık satış bilgisi v.b.
  2. Belge İsteme: Borcu yoktur yazısı, mükellefiyet yazısı, vergi levhası gibi.
  3. Bilgi Gönderme: Belge basım, KDV iade talepleri, EPDK tebliği kapsamındaki madeni yağ bildirimleri, YMM sözleşme bilgileri vb.

İnternet Vergi Dairesi’ne buradan ulaşılabilir.

Vergi Teknolojileri ve… yazı dizisi devam edecek.

Bir Cevap Yazın