Türkiye vergide en karmaşık ülke
Haziran 2017
Hazır Beyanname “in”, e-Beyanname “out”
Temmuz 2017

Tax-Free’de e-Fatura kapsamı daraldı

29 Haziran 2017’de efatura.gov.tr’de yolcu beraberinde eşya ihracında düzenlenecek faturaların e-Fatura olarak düzenlemesine ilişkin yeni bir duyuru yayımlandı. Buna göre Tax Free Fatura’da, vergi iadesini “Yetki belgesine sahip aracılar” yapıyorsa e-Fatura zorunlu.

Bilindiği üzere 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin üçüncü bölümünde 475 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenleme ile e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflere, Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamında yapacakları mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Tax-Free) işlemleri için 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura düzenleme zorunluluğu getirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 29 Haziran’da yayımlanan duyuruya göre; Tax Free Fatura’da eğer vergi iadesini “Yetki belgesine sahip aracılar” yapıyorsa bu faturalar 01.07.2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak gönderilecek.

Bunun dışında kalan iade yöntemleri olan;

  • İadenin gümrükten çıkarken banka şubesinden alınması,
  • İadenin gümrük çıkışından sonra alınması,
  • Verginin elden iadesi ve
  • İadenin avans olarak ödenmesi

yöntemleri kullanılıyorsa, bunlar (yeni bir duyuruya kadar) daha önce yapıldığı gibi, matbu (kağıt veya e-Arşiv fatura) olarak düzenlenmeye devam edilecek.

Mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Tax-Free) kapsamında düzenlenecek e-Faturaların, düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemlerine ilişkin güncel bilgilere, www.efatura.gov.tr / e-Fatura Mevzuat ve Teknik Mimari / Kılavuzlar bölümünde yer alan “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”ndan ulaşabilirsiniz.

 

Bir Cevap Yazın