5 maddede e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu taslağı
Ağustos 2018
e-Defter’de neler değişecek?
Eylül 2018

Taslak tebliğlerin Eylül ayında resmileşmesi planlanıyor

Özel Entegratörler Kurulu Toplantısı’na katılan GİB temsilcileri, taslak tebliğlerin Eylül ayında resmileşmesini planladıklarını açıkladı.

e-Dönüşüm Komitesi Özel Entegratörler Kurulu 18. Toplantısı, 16 Ağustos Perşembe günü VBT Bilgi Teknolojileri ev sahipliğinde Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Otel’de gerçekleşti. Moderatörlüğünü BThaber Yayın Koordinatörü Ayhan Sevgi’nin üstlendiği toplantı, VBT Bilgi Tekolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Birol Başaran’ın açılış konuşmasıyla başladı, e-Dönüşüm Komitesi Koordinatörü M. Göker Sarp, toplantıya ilk kez katılan kişilerle yeni Özel Entegratör olan kurumların temsilcilerine sırayla söz verdi ve Etik Politikalar Çalışma Grubu toplantılarıyla ilgili güncel bilgiler paylaştı. Ardından Özel Entegratör temsilcileri, e-İrsaliye gibi gündemdeki e-Dönüşüm konularıyla ilgili yorumlarını paylaştılar ve ikinci bölümde Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Temsilcileri Abdullah Kiraz ve Şahin Engin Uysal’ın katılımıyla gündemdeki birçok konuyla ilgili görüş alışverişi yapıldı ve gelecek dönem projeleri konuşuldu.

GİB uzun dönemde bütün ekonomik aktiviteleri dijital platforma taşıyarak, çeşitli uygulamalarla analiz etmeyi ve riskleri tespit ederek erken müdahale etmeyi planlıyor. Bugüne kadar EFKS (Elektronik Fatura Kayıt Sistemi) dahil 17 milyar adet tekil belge elektronik ortama taşındı. Yine bu bağlamda mevcut taslak tebliğlerin Eylül ayında resmileştirilmesi planlanıyor. GİB’in bundan sonraki hedefiyse Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi ile Taşıma İrsaliyesini elektronik ortama taşımak.

e-Devlet uygulamalarına ilişkin toplantıdan çıkan önemli notlar şöyle sıralanıyor:

  • Ciro sınırının 5 milyon lira olmasıyla birlikte e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamasına geçecek mükellef sayısının 60-70 bin civarında olması bekleniyor. Son bir ayda e-Fatura’ya geçiş için başvuru yapan mükellef sayısı 11 bine ulaştı.
  • e-İrsaliye uygulamasına ilişkin son yayımlanan taslak tebliğe göre, e-Fatura’da hangi yöntem kullanılıyorsa e-İrsaliye’de de aynı yöntem kullanılmak zorunda. Örneğin mükellef e-Fatura’da özel entegratör yöntemi kullanıyorsa, e-İrsaliye’de de özel entegratör kullanması gerekiyor. e-Fatura ve e-İrsaliye uygulamasında çalışılan özel entegratörün farklı olabileceği dile getirildi.
  • Toplantıda 10 Ağustos 2018 tarihinde yayımlanan e-Defter genel tebliğ taslağı da görüşüldü. Taslak tebliğe göre;

o   e-Defterler özel entegratör mali mührü ile de oluşturulabilecek,

o   e-Defter saklama konusunda izin almış firmalar nezdinde saklanabilecek,

o   e-Defter saklama konusunda izin almak isteyen firmalardan özel entegratör bilgi işlem sistemleri denetim kılavuzunda belirtilen isterler aranacak,

o   e-Defterin bir nüshası mutlaka mükellefte duracak,

o   e-Defter yetkilendirilmiş kurumda şifreli ve sıkıştırılmış olarak saklanacak, defteri açık okuma anahtarı yalnızca GİB’de olacak,

o    GİB tarafından paylaşılacak olan sıkıştırma ve şifreleme uygulaması zorunlu olarak kullanılacak,

o   e-Defter tutanlar muhasebe fişi kullanmak zorunda olacak.

  • e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasıyla ilgili olarak;

o   Kullanıcıların “Özel faturayı”da e-fatura olarak kullanmak zorunda olduklarına dikkat çekildi.

o   Kamu idareleri e-Fatura’ya geçmek zorunda olacak, bu durumda kamuya kesilen faturalar da e-fatura olacak.

o   e-Arşiv Fatura uygulamasında raporların GİB’e iletiminin 1 haftaya çekilmesi planlanıyor.

  • Tarım Kredi Kooperatifleri ve Devlet Malzeme Ofisi de e-Müstahsil’e geçecek.
  • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde (Sıra No:433) değişiklik yapılmasına dair tebliğ taslağının verdiği yetkiye göre GİB yeni bir tebliğe gerek kalmadan gerekli gördüğü sektöre idari bir işlemle e-Defter belge zorunluluğunu getirebilecek.
  • Özel Entegratörlerin mükelleflere ve özellikle Serbest Meslek Erbabına mobil çözüm üretmesi bekleniyor. Sektör bunu yapmazsa GİB Mobil bir portal çözümü sunabilir. Ayrıca Özel Entegratör Bilgi İşlem Sistemleri Denetim Kılavuzu’nun Eylül ayında resmi olarak yayımlanması planlanıyor.

2015 yılından beri e-dönüşüm komitesi çatısı altında devam eden özel entegratör toplantılarına her geçen gün ilgi artarak devam ediyor. Geçen süre içinde kurul toplantılarının dışında komisyon toplantılarıyla da başarılı ortak çalışmalar yürüten entegratörler, sektör etiklerini de oluşturmak üzere adımlar atmaya devam ediyor. Özel Entegratör Kurulu, sektör etikleri ve iş geliştirme toplantıları periyodik olarak düzenlenmeye devam edecek.

Birleştirilmiş taslak tebliğin Haziran 2019’da resmileşmesi planlanıyor

Bir Cevap Yazın