Haziran 2019

Temel faturanın iptali

e-Fatura İptal Portalı’nın açılmasıyla birlikte faturaların iptaliyle ilgili sorular da arttı. Temel fatura iptali e-Fatura sistemi üzerinden yapılabilir mi, e-Fatura İptal portalı üzerinden yapılması için gereklilikler […]
Mayıs 2019

Tasfiye kararı alınması durumunda e-Fatura ve e-Defter uygulamalarında yapılacak işlemler

421 no.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğine göre e-Fatura ve e-Defter zorunluluğu olan mükellefler tasfiye dönemine girdiklerinde bu tebliğ kapsamında zorunlulukları devam eder mi? Bu […]
Mart 2019

e-Fatura / e-Arşiv fatura irsaliye yerine geçer mi?

e-Fatura/e-Arşiv Faturanın çıktısı irsaliye yerine kullanılabilir. Ancak bu elektronik belgelerin irsaliye yerine kullanılabilmesi için bazı ön koşullar bulunuyor. Yazı: Mukadder Akpınar, İdea Teknoloji Çözümleri Fatura, defter, […]
Ocak 2019

Elektronik belge düzenlenmemesine ilişkin 2019 özel usulsüzlük ceza tutarları

Elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgelerin, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi halinde özel usulsüzlük cezaları söz konusu. Uygulanacak ceza […]