Temmuz 2019

Özel hesaptan normal hesaba geçiş

Özel hesap dönemine sahip bir mükellef normal hesap dönemine nasıl geçebilir? Normal hesap dönemine geçildiğinde e-Fatura ve e-Defter uygulamalarında neler yapılması gerekir? Yazı: Kutal Tokul-İdea Teknoloji […]
Mayıs 2019

Tasfiye kararı alınması durumunda e-Fatura ve e-Defter uygulamalarında yapılacak işlemler

421 no.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğine göre e-Fatura ve e-Defter zorunluluğu olan mükellefler tasfiye dönemine girdiklerinde bu tebliğ kapsamında zorunlulukları devam eder mi? Bu […]
Ocak 2019

SMMM’ler neden e-Defter Denetimi araçları kullanmalı?

Muhasebe mesleğinin geleceğiyle ilgili çok şeyin yazıp çizildiği bir dönemdeyiz. Sebebi malum: Standart Veri yani e-Fatura, e-Defter, e-İrsaliye, e-İhracat vs. ile ticari hayatta kullanılan kağıt ve belgelerin […]
Aralık 2018

2017’de düzenlenen tüm faturaların yarısı e-Fatura

2018 sonu itibarıyla ticari hayatta e-Devlet uygulamalarıyla ilgili yılın istatistikleri de ortaya çıkmaya başladı. GİB tarafından verilen bilgilere göre rakamlarla vergide dijital dönüşümde ulaşılan son rakamlar, […]