Temmuz 2019

Özel hesaptan normal hesaba geçiş

Özel hesap dönemine sahip bir mükellef normal hesap dönemine nasıl geçebilir? Normal hesap dönemine geçildiğinde e-Fatura ve e-Defter uygulamalarında neler yapılması gerekir? Yazı: Kutal Tokul-İdea Teknoloji […]
Mayıs 2019

Tasfiye kararı alınması durumunda e-Fatura ve e-Defter uygulamalarında yapılacak işlemler

421 no.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğine göre e-Fatura ve e-Defter zorunluluğu olan mükellefler tasfiye dönemine girdiklerinde bu tebliğ kapsamında zorunlulukları devam eder mi? Bu […]
Mayıs 2019

Eyvah e-defterimde hata var!

Hemen panik olmayın, e-Defterinizde bir hata varsa, yasal yükleme süresi bitmeden düzeltmenizi kolayca yapabilirsiniz. GİB uygulaması üzerinden ilgili defter beratları silinerek doğru beratlar tekrar yüklenebiliyor. Ancak […]
Nisan 2019

e-Defter yükleme tarihi 6 Mayıs’a uzatıldı

GİB tarafından 29 Nisan 2019 günü yayımlanan duyuruya göre, 30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı […]