Şubat 2019

Kamuda e-Fatura dönemi başlıyor!

Merkezi Yönetime bağlı harcama birimlerinde e-Fatura kullanılmaya başlanıyor. 1 Mart 2019 tarihinden itibaren kayıtlı yaklaşık yüz bin e-Fatura mükellefi, 218 kamu idaresine bağlı yaklaşık altmış bin harcama birimi adına […]