Maliye dünyasının acı kaybı
Haziran 2018
Geriye dönük e-fatura düzenleme
Temmuz 2018

Serbest bölgeye e-fatura nasıl kesilir?

“Serbest bölgede faaliyet gösteren e-Fatura kullanıcısı mükellefe nasıl fatura keseceğim” sorusunun yanıtı ihracat e-faturası ile e-fatura arasındaki farkta gizli.

397 No.lu VUK Genel Tebliğine göre sadece e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar birbirine e-fatura düzenleyebilir. Hatta 421 no.lu VUK Genel Tebliğine göre e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan bir müşteriye kağıt fatura veya e-arşiv fatura düzenleyenlere VUK hükümlerine göre ceza uygulanacağı belirtilir.

Diğer taraftan e-Fatura uygulamasını kullanma zorunluluğu getiren 421 no.lu VUK Genel Tebliğine eklenen maddeyle 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlara faturalarını e-fatura olarak düzenlemesi zorunluluğu getirildi.

Bu durum, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olanlar sadece birbirlerine e-fatura düzenleyebilir kuralına bir istisna oluşturmaktadır. İhracat e-faturasında ihracat bilgilerine esas bazı bilgilerin yanında fatura muhatabı olarak malın satıldığı muhatabın yanında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bilgileri de yer almaktadır.

Türkiye’de yerleşik bir e-Fatura kullanıcısına düzenlenen e-fatura ile ihracat e-faturası arasındaki en önemli fark, mal ihracında düzenlenen e-faturanın sadece Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ulaşmasıdır. e-Faturanın, asıl muhatabı olan ihracat malını teslim alacak firmaya ulaştırılması sistem dışından yapılmaktadır.

Bir örnek

Almanya’da faaliyet gösteren BBB GmbH firmasına mal ihracı nedeniyle düzenlenen e-fatura, sistem üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ulaşmaktadır. Söz konusu firmaya e-fatura, e-posta veya başka yöntemlerle iletilmelidir.

Peki mal ihracı yaptığımız firma, serbest bölgede faaliyet gösteren ve e-Fatura kullanıcısı bir vergi mükellefiyse nasıl hareket edeceğiz? Normal koşullarda, serbest bölgede faaliyet gösteren firma da e-Fatura kullanıcısı olduğundan sistem üzerinden e-fatura bu firmanın hesabına düşüyor olmalı.

1 Temmuz 2017’den önce serbest bölgede faaliyet gösteren firma da e-Fatura kullanıcısı olduğundan sistem üzerinden e-fatura bu firmanın hesabına düşüyordu. Ancak ihracat işlemlerinde e-fatura uygulamasının başlamasından itibaren serbest bölgede faaliyet gösteren firmalara yapılan ihracat işlemi eğer Gümrük Geçiş Beyannamesi ekinde beyan ediliyorsa aynı e-Fatura kullanıcısı olmayan yurt dışı muhatabına düzenlenen e-faturada olduğu gibi faturanın elektronik çıktısı sistem dışından harici yollarla iletilmesi gereklidir.

Diğer taraftan serbest bölgeye yapılan hizmet ihracı veya Gümrük Beyannamesi ekinde olmayan ihracat işlemleri (serbest bölge işlem fişi, transit ticaret işlemlerinde) ihracat faturası tipinde düzenlenmediğinden, e-fatura serbest bölgede faaliyet gösteren işletmenin e-fatura hesabına sistem üzerinden düşecektir.

Türkiye’den serbest bölgeye mal ihracı yapan e-fatura mükellefleri tarafından (alıcının e-fatura kullanıcısı olması halinde) düzenlenen ihracat e-faturalarının XML halinin de mutlaka elektronik bir kanaldan (mail vb.) alıcıya ulaştırılması gereklidir. Bu kurala uyulmayıp ilgili e-faturanın kağıt çıktısının alınarak gönderilmesi durumunda bu çıktı Maliye Bakanlığı nezdinde geçerli bir belge olarak kabul edilmez.

Bir Cevap Yazın