Yeni tebliğler e-denetime hazırlıyor
Kasım 2019

Özel entegratörlere denetim şartı geldi

GİB, e-Belge özel entegratörlerine ilişkin yönelik Bilgi Sistemleri Denetimi kılavuzunu yayımladı ve denetim şartı getirdi. Buna göre 31 Aralık 2020 tarihine kadar denetimlerini yaptırmayan özel entegratörlerin izinleri geri alınabilir.

 

GİB tarafından 19 Kasım 2019’da e-Belge Özel Entegratörleri Bilgi Sistemleri Denetimi Kılavuzu yayımlandı. Buna göre özel entegratör kuruluş yetkisi almış olanlar ile test ve değerlendirme süreçleri devam edenler için ÖEBSD (Özel entegratör Kuruluşları Bilgi Sistem Süreçleri Denetimini) yaptırmaları için bu Kılavuzun yayım tarihinden başlamak üzere ilk denetimlerini yaptırmak üzere 31/12/2020 tarihine kadar süre verildi.

 

Ayrıca Kılavuzun yayımlandığı tarihten sonra yapılacak Özel entegratörlük başvurularında, özel entegratör kuruluş adaylarının kılavuzda belirtilen ÖEBSD’yi yaptırmış olması gerekiyor. Denetim raporunu süresinde göndermeyen özel entegratörlerin öncelikle izinleri askıya alınacak ve belge.gib.gov.tr internet adresinde yayınlanacak.  Altı ay içinde denetim raporlarını teslim edemeyen özel entegratörlerin izinleri ise iptal edilecek.

Kılavuz kapsamında Başkanlıkça özel entegratörlük izni verilen firmalar tarafından kurulan sistemlerin bağımsız denetimi bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılacak. Bakanlık ya da Başkanlık gerek görmesi durumunda, e-Belge Özel Entegratörlerinin kurmuş olduğu altyapı sistemlerini dilediği anda ve dilediği şekilde denetleyebilecek ya da denetletebilecek. Denetimlerin geçerlilik süresi ise 2 yıl. Söz konusu sürenin bitiminden önce yeni bağımsız denetim raporunun GİB’e ibrazı zorunlu bulunuyor.

Bir Cevap Yazın