e-İrsaliye’ye geçiş zorunluluğu 1 Temmuz 2019
Ekim 2018
e-Defter’de yeni düzenlemeler
Kasım 2018

ÖKC Mali Raporu / Z Raporu bildirimi Ocak 2019’a ertelendi

31 Ekim 2018 tarihli (Bugün) Resmi Gazete’de yayımlanan 502 Sıra No’lu Tebliğ ile güncellenen 483 no.lu VUK Genel Tebliğine göre ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali raporların (ÖKC Mali Raporu) bildirimi 01 Ocak 2019’a ertelendi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde,

“30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/10/2018” ibareleri “1/1/2019” şeklinde değiştirilmiştir”

maddesi yer aldı.

Söz konusu tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Bir Cevap Yazın