5 maddede ÖKC Mali Raporu bildirimi
Eylül 2018
Sorularla ÖKC Mali Rapor
Ekim 2018

ÖKC Mali Rapor bildiriminde alternatif yöntem eklendi

Son olarak 31 Temmuz 2018’de güncellenen “Ödeme Kaydedici Cihazlardan Düzenlenen Günlük Kapanış (Z) Raporlarına Ait Mali Bilgilerin Bildirim Yöntemi Tercihi ve Bildirimlere İlişkin İzlenecek Usul ve Esaslar Teknik Kılavuzu”na ilişkin 24 Eylül’de yeni bir güncelleme yayımlandı. Buna göre, ÖKC TSM Merkezleri, e-Arşiv Özel Entegratörleri veya İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla bildirimini yerine getirecek mükelleflere alternatif bir bildirim yöntemi daha getirilerek kolaylık sağlanıyor. GİB tarafından yapılacak geliştirmelerin tamamlanmasının ardından, 1 No.lu KDV beyannamesi ekindeki tablolarda yer alan alanları doldurmak suretiyle de ilgili bildirimler gerçekleştirilebilecek. Bununla birlikte, ÖKC Günlük Kapanış raporlarının gönderim zamanı da değişti. Aylık dönemler bazında olmak üzere ve tercih edilen bildirim yöntemiyle, ilgili olduğu aya ilişkin 1 No.lu KDV beyannamesinin verilme süresi içinde, yani izleyen ayın 24. Günü akşamına kadar, GİB’e elektronik olarak gönderilecek.

Güncellemelerle gelen değişikliklerle ilgili detaylar şöyle:

  • Bildirim Yöntemi Tercihinde Bulunmak zorunda olmayan mükelleflerin defter beyan sistemine yaptıkları kayıtlar, ÖKC aylık mali raporlarının GİB’e bildirimi yerine geçiyor. Bu kapsamdaki mükellefler Tercih Bildirim Ekranından herhangi bir tercih yapmayacaklar. Sadece Tercih Bildirim Ekranı’nda kendi adlarına GİB sistemlerinde kayıtlı gözüken ÖKC’lerin kontrolü için girmeleri tavsiye ediliyor.
  • ÖKC TSM Merkezleri, e-Arşiv Özel Entegratörleri veya İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla bildirimini yerine getirecek mükelleflere, ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarının (ÖKC Mali Rapor) GİB’e bildirilmesinde alternatif bir yöntem getiriliyor. Buna göre; Gelir İdaresi Başkanlığınca beyanname programlarında gerekli geliştirmelerin yapılmasından ve https://ynokc.gib.gov.tr/ internet adresinde duyurulmasından sonra, ilgili aya ait 1 No.lu KDV beyannamesi ekindeki tablolarda yer alan alanları doldurmak suretiyle de ilgili bildirimlerini gerçekleştirme olanağı tanınıyor. Ancak, aynı dönem ve aynı cihaz için mükerrer bildirimin yapılmasının ve ayrıca farklı bildirim kanalları ile farklı bildirimlerin önlenmesi bakımından belirtilen bildirim yöntemlerinden yalnız birinin tercih edilmesi isteniyor.
  • Mali̇ Bilgilerin Bildirim Yöntemi Terci̇hi ve Bildi̇rimlere İlişkin İzlenecek Usul ve Esaslar Teknik Kılavuzu’ndaki önemli bir diğer değişiklik ise Ödeme Kaydedici Cihazlardan Düzenlenen Günlük Kapanış (Z) Raporlarına Ait Mali̇ Bilgilerin GİB’e bildirilme zamanında yapıldı. Buna göre; Bildirimin son tarihi; ilgili olduğu ayı takip eden ayın 15.günün sonuna kadar yerine “Aylık dönemler bazında olmak üzere ve tercih edilen bildirim yöntemiyle, ilgili olduğu aya ilişkin 1 No.lu KDV beyannamesinin verilme süresi içinde GİB’e elektronik olarak gönderilmelidir” olarak güncellendi.
  • Son olarak kılavuzda mali raporların hatalı bildirimine ilişkin cezai müeyyide uygulanabileceği belirtilmiş. Buna göre, “Bildirimi yapılmış bir döneme (aylık dönem) ilişkin bilgilerin sehven hatalı olarak bildirildiğinin mükellefler tarafından değerlendirilmesi halinde, mezkur 483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde öngörülen cezai sorumluluk saklı kalmak koşuluyla (bildirim süresinden sonra düzeltme yapılması durumunda cezai sorumluluk söz konusu olabilecek olup, bildirim süresi içinde yapılan düzeltmelerle ilgili herhangi bir cezai sorumluluk söz konusu olmayacaktır) gerekli düzeltme, güncelleme işlemleri yapılabilecektir” eklemesi yapıldı.

Güncel kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.

ÖKC Mali Rapor bildiriminizi özel entegratör aracılığıyla yapmak için lütfen bizimle iletişime geçin.

 

Bir Cevap Yazın