e-İrsaliye ve e-Arşiv Fatura’da son gelişmeler
Mayıs 2018
Vergi incelemelerinin yüzde 30’unu yazılımlar belirleyecek
Haziran 2018

ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarında 3 ay erteleme

25 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan 498 Sıra No.Lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde (Sıra No:483) Değişiklik Yapilmasina Dair Tebliğ ile ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait, daha önce 1 Temmuz 2018 olarak belirlenen mali raporların bildirimi 01 Ekim 2018’e ertelendi.

Buna göre ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait bildirilecek bilgilerin içeriği, formatı, standardı, başvuru ve bildirimin kapsamı ile başvuru ve bildirimlere ilişkin uyulacak diğer usul ve esaslarını Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) belirleyecek. Teknik kılavuzlar GİB tarafından www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanacak. Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”nda ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali raporların içerik, format ve standardı ile bildirime ilişkin diğer usul ve esasları açıklanacak.

ÖKC fişi dışında ÖKC’lerden düzenlenebilecek, 213 sayılı Kanun kapsamına giren fatura, gider pusulası, giriş ve yolcu taşıma biletleri, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu gibi diğer belgelerde bulunması gereken bilgilerin içeriği, formatı, standardı ile söz konusu belgelerin ÖKC’lerden düzenlenebilmesine ilişkin uyulması gereken diğer teknik usul ve esasları https://ynokc.gib.gov.tr/ internet adresinde yayınlanacak teknik kılavuzlar ile yine GİB tarafından belirlenecek.

Bir Cevap Yazın