ÖKC cihazı mükelleflerinin perakende satışlarında e-Arşiv Fatura ve POS kullanımı
Şubat 2019
30. Vergi Haftası kutlanıyor
Şubat 2019

Ocak ÖKC Mali Rapor bildiriminde bugün (25 Şubat) son!

Bilindiği üzere Ödeme Kaydedici Cihazlara (ÖKC) ilişkin olarak mali raporların Gelirler İdaresi Başkanlığına bildirim zorunluluğu Ocak 2019 itibariyle başladı. Ocak 2019 bildirimi için belirlenen son gün olan 24 Şubat 2019’un pazar gününe rastlaması sebebiyle bugün de (25 Şubat 2019) gönderilebilecek.

Mali raporların son bildirim tarihleriyle ilgili olarak “Perakende Mal Satışları İle Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu (ÖKC Mali Rapor Bildirim Kılavuzu)” nun 1.4 ve 2.4 maddelerinde aşağıdaki bilgiler açıklanmıştır.

1.4 Eski Nesil ÖKC Mali Raporunun Hazırlanması ve Gönderilme Zamanı” başlıklı bölümünde

Eski Nesil ÖKC Mali Raporları “Aylık” dönemler itibariyle bu Kılavuzun 1.3.3 maddesindeki bilgilere ve bu kılavuzda belirtilen standartlara göre hazırlanmalı ve XADES-A standardı kullanılarak mali mühür ile imzalanmalıdır.

Aylık olarak düzenlenen Eski Nesil ÖKC Mali Raporlarında, rapor döneminin başlangıç ve bitiş tarihi ilgili ayın ilk günü ile son günü olarak bildirilmelidir. Örneğin; Ekim 2018 ayına ilişkin ÖKC’lerden gerçekleştirilen perakende mal ve hizmet satışlarına ilişkin bilgilerin (aylık, cihaz bazında toplam satış hasılatı ve toplam KDV tutarının) bildirileceği, Eski Nesil ÖKC Mali Raporunda, raporun başlangıç tarihi 1/10/2018 ile bitiş tarihi 31/10/2018 olarak yazılmalıdır.

 Bu şekilde hazırlanan Eski Nesil ÖKC Mali Raporları, ilgili olduğu ayı takip eden ayın 15 inci günü sonuna kadar, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Arşiv Uygulaması üzerinden elektronik olarak gönderilmelidir.

2.4 YN ÖKC Mali Raporlarının Hazırlanması ve Gönderilme Zamanı” başlıklı bölümünde

 YN ÖKC Mali Raporları “Aylık” dönemler itibariyle bu Kılavuzun 2.3.3 maddesindeki bilgilere ve bu kılavuzda belirtilen standartlara göre hazırlanmalı ve XADES-A standardı kullanılarak mali mühür ile imzalanmalıdır.

 Aylık olarak düzenlenen YN ÖKC Mali Raporlarında, rapor döneminin başlangıç ve bitiş tarihi ilgili ayın ilk günü ile son günü olarak bildirilmelidir. Örneğin; Ocak 2019 ayına ilişkin ÖKC’lerden gerçekleştirilen perakende mal ve hizmet satışlarına ilişkin bilgilerin bildirileceği, YN ÖKC Mali Raporunda, raporun başlangıç tarihi 1/1/2019 ile bitiş tarihi 31/1/2019 olarak yazılmalıdır.

Bu şekilde hazırlanan YN ÖKC Mali Raporları, ilgili olduğu ayı takip eden ayın 15 inci günü sonuna kadar, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Arşiv Uygulaması üzerinden elektronik olarak gönderilmelidir.

Görüleceği üzere mali raporların ilgili ayı takip eden ayın 15.günü sonuna kadar bildirilmesi gerektiği açıklanmıştır. Bununla birlikte yine GİB tarafından yayınlanan “ÖKC MALİ RAPORLARININ GİB’E ELEKTRONİK ORTAMDA BİLDİRİMİ İLE BİLDİRİM YÖNTEMİNİN TERCİHİNE İLİŞKİN SIK SORULAN SORULAR DOKÜMANI”nda sadece eski nesil ÖKC ler için mali rapor bildirim süresinin 1 No.lu KDV beyannamesinin verilme süresi içinde olduğu açıklanmıştır.

Tüm bu bilgilere ilave olarak sadece Ocak 2019 bildirimlerine mahsus olmak üzere Ocak ayına ilişkin olarak düzenlenen raporların 24 Şubat 2019 tarihine kadar gönderilebileceği GİB tarafından duyurulmuştur. 24 Şubat 2019 tarihinin Pazar gününe rastlaması sebebiyle 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi “Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatinde biter” hükmü gereğince bugün de (25 Şubat 2019) gönderilebilecektir.

 

 

Bir Cevap Yazın