Beklenen tebliğ çıktı: e-Arşiv Fatura Ocak 2020’de
Ekim 2019
İrsaliye yanıtı
Kasım 2019

“Muhtelif Müşteriler” irsaliyesiyle e-Fatura kullanıcısına mal teslimi

Muhtelif Müşteriler’e malın teslimi anında e-fatura ve irsaliye nasıl düzenlenir, sahada e-fatura düzenlenememesi durumunda seçenekler neler, e-fatura hangi koşullarda irsaliye yerine geçer gibi sorularınızın yanıtlarını bu yazıda bulabilirsiniz.

Yazı: Yalçın Tercan, İdea Teknoloji Çözümleri 

173 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğine göre, alıcıların kimler olacağı ve ne miktarda mal alacakları belli olmayan ve alıcılara işyerlerinde teslim edilmek üzere aşağıdaki koşulların sağlanması durumunda “Muhtelif Müşterileradına düzenlenecek tek bir irsaliye ile mal sevkiyatı yapılabilmektedir:

  • Satıcı tarafından kendi nakil vasıtası ile mal gönderilmesi,
  • Nakil vasıtasına yüklenen tüm mallar için tek bir sevk irsaliyesi düzenlenmesi,
  • Düzenlenen sevk irsaliyesinin müşterinin adı ve adresi bölümüne “Muhtelif Müşteriler” ibaresi ile nakil vasıtasının plaka numarası ve sürücünün veya araçta bulunan satışa yetkili kimsenin adının yazılması.

Kağıt faturada nasıldı?

Muhtelif Müşteriler sevk irsaliyesi ile alıcılara gönderilen ve alıcının talep ettiği miktarda teslim edilen malların faturaları malın teslimi anında düzenlenmeli ve bu faturalara Muhtelif Müşteriler adına düzenlenmiş sevk irsaliyesinin numarası yazılmalıdır. Bu şekilde düzenlenmiş sevk irsaliyesi ile sevk edilen mallar için yedi günlük süre beklenilmeksizin faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi gereklidir.

e-Faturada Muhtelif Müşteriler irsaliyesi

397 no.lu VUK Genel Tebliğine göre e-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Buna göre 173 no.lu VUK Genel Tebliğinde tarif edilen Muhtelif Müşteriler sevk irsaliyesi aynı koşullar altında düzenlenebilecek, alıcılara gönderilen ve alıcının talep ettiği miktarda teslim edilen malların e-faturaları malın teslimi anında düzenlenecektir. Bu e-faturalara Muhtelif Müşteriler adına düzenlenmiş irsaliyenin referans bilgileri yazılmalıdır.

“Muhtelif Müşteriler” ibareli tek bir sevk irsaliyesi düzenlenerek müşterilere sevk edilen malların e-Fatura uygulamasına kayıtlı alıcılara teslimi anında elektronik fatura düzenlenebilmesi durumunda ayrıca sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Muhtelif Müşteriler sevk irsaliyesi ile teslim ettim ancak sahada e-fatura düzenleyemiyorum

e-Fatura malın teslimi anında düzenlenemiyorsa;[1]“Muhtelif Müşteriler” ibareli tek bir sevk irsaliyesi düzenlenerek, müşterilere sevk edilen malların e-fatura uygulamasına kayıtlı alıcılara teslimi anında her bir alıcı adına yeni bir sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve bu irsaliye üzerine “Muhtelif Müşteriler” ibareli düzenlenen sevk irsaliyesinin tarih, seri ve sıra numarasının yazılması suretiyle belge düzeni temin edildikten sonra teslim edilen mallara ilişkin e-fatura azami yedi gün içinde düzenlenebilir. Ancak e-faturanın malın teslimi anında düzenlenememesi durumunda “her bir e fatura kullanıcısı alıcı adına yeni bir sevk irsaliyesi düzenlenmesi” zorunludur. Teslimin düzenlenen “sipariş makbuzu” gibi belgelerle ispatı mümkün değil.

Öte yandan, malın teslimi sırasında düzenlenecek olan sevk irsaliyesinin yedi günlük süre içerisinde düzenlenmesi zorunlu olan e-fatura ile ilişkilendirileceği de tabiidir.

e-Fatura İrsaliye Yerine Geçiyor

433 no.lu VUK genel Tebliği ile e-Fatura Uygulamasına kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek e-faturalarda, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde e-fatura kâğıt çıktısının irsaliye yerine kullanılabilmesi imkanı getirildi.  Söz konusu kâğıt çıktıya “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için e-faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi gerekir.

[1]İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı  09.08.2016/ 112894 sayılı Özelgesi

Etiketler: ,

Bir Cevap Yazın