Türkiye’de e-Fatura Uygulaması
Şubat 2017
Denetim Robotu
Şubat 2017

Muhasebecilerden “Taxologist”lere

e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-Bilet, e-Tebligat, yeni nesil yazarkasa… Son zamanlarda isimlerini sık sık duyduğumuz bu kavramlar listesi sayılanlarla sınırlı değil. Bugün ticari hayatta kullanılan hemen hemen bütün belgelerin elektronikleşmesine tanıklık ediyoruz. Bu belgelerden bahsederken akla ilk gelen meslek grubu, işleri gereği sürekli bu belgelerle haşır neşir olan muhasebeciler şüphesiz.

Muhasebecilik mesleğinin tarihi yüzyıllarca geriye uzanıyor. Muhasebenin temelini oluşturan çift taraflı kayıt sisteminin bulunmasından günümüze beş yüzyıldan fazla bir zaman geçti. Çağımızın baş döndüren teknolojik gelişmeleri her meslek grubunu etkilediği gibi muhasebecilik mesleğini de yakından etkiliyor, değiştiriyor. Bütün ticari belgelerin elektronikleştiği bir devirde klasik usullerle muhasebecilik yapmak artık pek mümkün gözükmüyor.

Muhasebecilerden “Taxologist”lere

e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-Bilet, e-Tebligat, yeni nesil yazarkasa gibi hem mevzuat hem de teknik boyutları olan yeni kavramlar bütün dünyada aslında yeni nesil bir vergi uzmanlığını da beraberinde getiriyor. Nitekim ABD’de aynı anda hem vergi hem de teknoloji ile uğraşan bu uzmanları niteleyen ve vergi (tax) ile teknolojist (technologist) kelimelerinin birleşiminden oluşan yeni bir kavram çoktan literatüre girdi bile: “Taxologist”.

Taxologistler bu yeni dünyanın hem vergi mevzuatı hem de teknik konuları hakkında asgari bilgiye sahip vergi bilişim uzmanları. Böylece vergiye uzak bilgi işlemciler ile bilgi işleme uzak vergiciler arasında taxologistler bir köprü görevini yerine getiriyorlar. Bu yönleri itibariyle çokça talep gören taxologistler aynı zamanda yeni nesil vergi danışmanlığının nasıl olması gerektiğini de ortaya koyuyor; vergi uzmanlarının klasik vergi ve muhasebe bilgilerinin yanında asgari düzeyde bir bilgi işlem diline vakıf olmaları artık şart.

Diğer taraftan e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter gibi kritik yasal belgeleri oluşturan ve müşterilerinin temel vergi ve teknoloji sorularına muhatap olan bilgi işlem firmalarında (başta e-Fatura özel entegratörleri olmak üzere)  çalışan bilgi işlemcilerin de asgari bir vergi mevzuatı ve muhasebe bilgisine sahip olmaları kaliteli ve hızlı bir hizmet sunmaları için elzem.

Yeni Nesil Muhasebeciler

Birçok belgenin elektronik ortama taşınması, klasik usullerle iş yapmaya alışmış birçok muhasebeci için başlangıçta bir takım zorlukları beraberinde getirmekte. Ancak günün sonunda bütün bu dijitalleşme sürecinin muhasebecilik mesleğini olumlu yönde etkileyeceği rahatlıkla ifade edilebilir. Zira elektronikleşme ile süreçlerin otomatize edilmesi muhasebecilerin şimdiye kadar yaptıkları bir çok işin daha hızlı ve eksiksiz yapılması sonucunu doğuracak, bazılarını ise ortadan kaldıracaktır: Belgelerin muhasebe sistemlerine el ile girilmesi, bunların kontrol edilmesi, beyannamelerin hazırlanması, defter ve belgelerin denetimi v.s. birçok işlem bilgisayarlarca yapılabilecektir. Dolayısıyla muhasebecilerin artık denetim, yönetim danışmanlığı, vergi ve diğer mevzuat danışmanlığı, risk yönetimi gibi farklı alanlara daha fazla yönelmesinin önü açılacak ve gelirlerinde ciddi bir artış olacaktır.

 

Bir Cevap Yazın