Nevi değişikliği durumunda e-Fatura ve e-Defter uygulamalarında yapılacak işlemler
Eylül 2019
Beklenen tebliğ çıktı: e-Arşiv Fatura Ocak 2020’de
Ekim 2019

Mobil ödeme teknik kılavuzu yayımlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilgili olarak hazırlanan “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Başvuru, İzin, Onay ve Denetim Süreçleri Teknik Kılavuz” taslağı yayımlandı.

Kılavuz, sisteme ilişkin teknik gereklilikler ile sistem kapsamında hizmet sunacak İşletici Kuruluşların izin başvuru, onayı süreçleri ve sistem işletilmesi sürecinde güvenlik, denetim, sorumluluk ve uygulamaya ilişkin uyulması gereken diğer usul ve esasları düzenliyor.

Kılavuza efatura.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

“Teknik Kılavuz” taslağının geliştirilmesi ve yayınlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığın çalışmaları devam ediyor. Mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi 21/10/2019 tarihine kadar ” kpercin@gelirler.gov.tr ” ve ” euysal@gelirler.gov.tr ” posta adreslerine iletebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın