e-Fatura neden akıllı bir karar?
Ağustos 2017
e-Ticarette e-Arşiv’e geçme ciro şartı 1 milyon TL’ye düşüyor
Ağustos 2017

Maliye vergi teknolojileriyle milyarlarca lira tasarruf sağladı

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın verdiği bilgilere göre bugüne kadar e-Faturaya dahil olan mükellef sayısı 63 bini aştı, 5,9 milyon e-Defter berat dosyası oluşturuldu. Maliyede vergi teknolojilerinin kullanımıyla etkinlik, verimlilik ve tasarruf arttı, e-uygulamaların yaygınlaştırılması planlanıyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bakanlığa bağlı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) elektronik uygulamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Ağbal, gün geçtikçe elektronik uygulamaları artırdıklarını, bürokrasiyi azalttıklarını, işleri hızlandırdıklarını ve vatandaşa daha iyi hizmet sunduklarını belirterek, milyonlarca vatandaşın Bakanlığın “e” uygulamalarını kullandığını, bu yolla etkinliğin, verimliliğin, tahsilatın, vergiye gönüllü uyumun arttığını ve milyarlarca liranın tasarruf edildiğini bildirdi.

GİB’in elektronik altyapısına özellikle son yıllarda büyük yatırımlar yaptıklarını ve bunun da sonuçlarını olumlu anlamda aldıklarını dile getiren Ağbal, buna devam edeceklerini söyledi. Bu alanda getirilen her hizmetin hem vatandaşın hem de kamunun işlerini kolaylaştırdığını vurgulayan Ağbal, şunları kaydetti: ​

“Eskiden tüm belgeler kağıt ortamında hazırlanır, nakledilir ve saklanırdı. Bu durum, belgeyi düzenleyen ve saklayan mükellefimize hem de bir denetim söz konusu olduğunda denetim elemanına büyük zorluk oluştururdu. Böyle bir ortamda etkinlik ve verimlilikten de bahsetmek zordu. Şimdi ise gün geçtikçe elektronik uygulamalarımızı artırıyor, bürokrasiyi azaltıyor, işleri hızlandırıyor, vatandaşımıza daha iyi hizmet sunuyoruz. Şirket mükellefiyet açılışlarını artık 2-3 günde değil, internet üzerinden anında yapıyoruz, tebligatları elektronik ortamda gönderiyoruz, fatura, bilet ve defterleri ‘e’ ortamda oluşturup, ‘e’ ortamda tutuyoruz.”

Bakan Naci Ağbal’ın maliye elektronik ve mobil uygulamalarına ilişkin verdiği bilgiler başlıklarla şöyle:

  • 16 milyar adet fatura elektronik ortamda: Uygulanmasına 2010 yılında başlanan e-Fatura’ya Temmuz 2017 itibarıyla 63 bin 514 mükellefi dahil oldu. e-Fatura ile mükellefler, fatura düzenleme, basma, postalama, arşivleme, saklama, muhasebeleştirme, tahsilat süreçlerini takip etme gibi birçok süreci daha hızlı ve verimli olarak yönetmeye başladı ve bu masraflardan büyük ölçüde kurtuldu. 63 bin mükellef, yaklaşık 1 milyar adet e-Faturayı e-ortamda alıp verdi. E-Arşiv uygulamasıyla ise yaklaşık 15 milyar adet fatura belgesi ‘e’ ortamda düzenlenerek, toplamda yaklaşık 16 milyar adet fatura elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilir hale geldi.
  • 5,9 milyon e-Defter berat dosyası: e-Defter uygulaması ile mükellefler, noter tasdik harcı, yazdırma masrafı, kağıt ve arşivleme masrafı olmak üzere birçok masraftan kurtuldu. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 5,9 milyon e-Defter berat dosyası oluşturuldu. İdare açısından bu defterlerin değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının garanti altına alınması hedefleniyor.
  • Hazır Beyan Sistemi ile beyan yüzde 12, hesaplanan vergi yüzde 13 arttı: Hazır Beyan Sistemi ile 1-31 Mart 2017 tarihleri arasında, 2016 yılında elde ettikleri gelirlerine ilişkin 1 milyon 396 bin 207 mükellef beyanname verdi. Bu mükelleflerce 51 milyar lira gelir ve 31,5 milyar lira matrah beyan edilirken, bu matrah üzerinden 8,6 milyar lira vergi hesaplandı. 2017’de Hazır Beyan Sisteminden beyan edilen gelir ve matrah geçen yıla oranla yüzde 12 artarken, hesaplanan vergide yüzde 13 artış meydana geldi.
  • e-Beyanname’de yüzde 100’e ramak kaldı: Toplamda yaklaşık 890 milyon beyanname elektronik ortamda alındı. 40 farklı türde verginin dahil olduğu sistemde beyannamelerin yüzde 99,8’i internet üzerinden bakanlığa ulaştırıldı.
  • 1,3 milyar sorgu yapıldı: Mükellef odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla imzalanan 125 adet bilgi değişimi protokolü sayesinde vatandaşın hayatına dokunan bürokrasi azaltıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, mahkemeler, Karayolları Genel Müdürlüğü, TÜVTÜRK, Noterler Birliği ve Bankalar olmak üzere tüm paydaşlara sağlanan güvenli internet ve web tabanlı bilgi paylaşımı ile mükelleflerin hayatı kolaylaştırılıyor. Başta vergi borcu sorgulama olmak üzere mükellefiyet kayıtları sorgulamaları artık online yapılabiliyor. Bu sayede araç satışları, banka hesap açılışları, motorlu araç muayene işlemlerinde yaşanan bürokratik gecikmeler ortadan kaldırıldı. Bu kapsamda, söz konusu sistemler üzerinden bugüne kadar 78 milyon kez ‘borcu yoktur’, 1,2 milyar kez de ‘mükellefiyet bilgisi’ sorgusu yapıldı.
  • 57 bin şirket vergi dairesine gitmeden vergi mükellefi oldu: İşyeri açma işlemleri hızlandırıldı.  Limited ve anonim şirketler ile kooperatifler, işe başlama bildirimi için vergi dairesine gitmeden online yapılabiliyor. Bu kapsamda yaklaşık 46 bin limited şirket, 10 bin anonim şirket ve 725 kooperatif olmak üzere toplam 57 bin şirketin kurumlar vergisi mükellefiyet tesisi vergi dairesine gidilmeksizin gerçekleştirildi.
  • 11 milyon belge elektronik ortamda tebliğ edildi: e-Tebligat sistemi ile ödeme emirleri, ihbarnameler ve elektronik imzalı belgelerin mükelleflere elektronik ortamda tebliğ ediliyor. Bu kapsamda 2 milyon 831 bin mükellefe 11 milyon belge elektronik ortamda tebliğ edildi. Sistemin yaygınlaştırılarak, diğer kurum ve kuruluşlarının ürettiği elektronik belgelerin de e-Tebligat sisteminden gönderilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
  • 4 milyon yoklama “mobil” yapıldı: e-Yoklama sisteminde özellikle mobil teknolojiden büyük ölçüde yararlanılmaya başlandı. Yoklama ve denetim faaliyetleri mobil cihazlar ile yerine getiriliyor, kullanılan teknoloji sayesinde mükellefin her türlü uyumsuzluk durumlarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilebiliyor. Bugüne kadar yaklaşık 4 milyon yoklama bu sistem ile yapıldı, yoklama yolu ile denetim sayısı 450 bini geçti.
  • 148 milyon e-Bilet: e-Bilet uygulaması kara, deniz ve hava yolu taşımacılığı ile çeşitli etkinliklerde yoğun olarak kullanılmaya başlandı. Tamamen mükellefin tercihine bağlı olan uygulama kapsamında bugüne kadar 148 milyon adet bilet “e” ortamda düzenlenerek elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilir hale geldi.

Kaynak: Maliye.gov.tr

 

Bir Cevap Yazın