İrsaliye neden elektronik hâle getirildi?
Şubat 2019
ÖKC cihazı mükelleflerinin perakende satışlarında e-Arşiv Fatura ve POS kullanımı
Şubat 2019

Kamuda e-Fatura dönemi başlıyor!

Merkezi Yönetime bağlı harcama birimlerinde e-Fatura kullanılmaya başlanıyor. 1 Mart 2019 tarihinden itibaren kayıtlı yaklaşık yüz bin e-Fatura mükellefi, 218 kamu idaresine bağlı yaklaşık altmış bin harcama birimi adına e-Fatura gönderebilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların Kamu Harcama Birimlerine düzenleyecekleri faturaları e-Fatura olarak düzenlenebilmesine ilişkin bir duyuru yayınladı. 4 Şubat 2019’da yayımlanan duyuruya göre, e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olan vergi mükellefleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile belirlenmiş merkezi yönetim kapsamında yer alan ve Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından geliştirilen Yeni Harcama Yönetim Sistemini (MYS) kullanan kamu idareleri ve bunlara bağlı harcama birimleri adına, 1 Mart 2019 tarihinden itibaren GİB e-Fatura Uygulaması aracılığıyla e-Fatura düzenleyip gönderebilecekler. Bu kapsamda düzenlenen e-Faturalar sadece TEMEL FATURA senaryosu kullanılarak iletilebilecek. TEMELFATURA senaryosu kullanılmaksızın iletilen e-Fatura dökümanları da TEMEL FATURA senaryosu ile iletilmiş sayılacak.

Duyuruya göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve ilgili harcama birimlerinin adlarına gönderilen e-Faturaları almaları ve ilgili harcama-muhasebe süreçlerinde kullanmaları için gereken özel entegrasyon ve yazılım altyapısı, Muhasebat Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından geliştiriliyor ve işletililiyor. MGM, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve ilgili harcama birimleri açısından özel entegratör rolüne sahip olacak şekilde e-Fatura uygulamasında tanımlanmış bulunuyor.

Konuyla ilgili Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; kamu e-Fatura uygulamasının, Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ve Türkiye’de yerli ve milli yazılım teknolojilerinin gelişimini destekleyerek bu konudaki dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi kapsamında hayata geçirildiği belirtildi. Entegre iş süreçlerinin yapısal elektronik belge kurgusuna göre oluşturulması prensibine dayalı olarak yürütülen çalışmalarda, yeni bir adım daha atılarak kamu harcama süreçlerinde e-Fatura kullanımı için gerekli altyapı tamamlandı. Böylece e-Fatura Uygulamasıyla, kamudan kamuya (G2G) ve özel sektörden kamuya kesilen (B2G) faturalar elektronik ortamda ve standart bir formda harcama süreçlerine dahil edilecek. Mevcut e-Fatura kullanıcılarının kamuya tamamen e-Fatura göndermesi durumunda, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin faturaya bağlı harcamalarının yüzde yetmiş beşten fazlası elektronik belge ortamına taşınmış olacak. Ayrıca distemde bulunan elektronik teyitleşme imkanı sayesinde, aboneliğe bağlı ödemeler çerçevesinde kamuya düzenli olarak çok sayıda fatura düzenleyen mükelleflerin iş süreçlerinin de daha hızlı ve daha az maliyetle yerine getirilmesine imkan sağlanacak.

Yeni uygulama ile birlikte; mali işlem süreçlerinde otomatik kontrol mekanizmaları işletilebilecek, kamu harcama ve muhasebe süreçleri otomatize edilerek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı sağlanacak ve ekonomi ve maliye politikalarının belirlenmesinde karar vericilere detaylı veri üretimi sağlanacak. Bununla birlikte hâlihazırda kağıda dayalı ve ıslak imzalı olarak yürütülen kamu mali süreçlerindeki bürokrasi ve kırtasiyecilik azaltılacak, emek ve zamandan da tasarruf sağlanacak.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve ilgili harcama birimleri adına düzenlenecek e-faturalara ilişkin olarak hali hazırdaki mevcut teknik kılavuzlara ilave olarak “Kamu Harcama Süreçlerinde UBL-TR e-Fatura Kullanımı Teknik Kılavuzu” hazırlandı. Söz konusu işlemlerde bu kılavuzun dikkate alınması gereği bulunuyor. Teknik kılavuza www.efatura.gov.tr ve www.muhasebat.gov.tr/efatura adresinden ulaşılması mümkün.

 

Bir Cevap Yazın