“Muhtelif Müşteriler” irsaliyesiyle e-Fatura kullanıcısına mal teslimi
Ekim 2019
İdea Teknoloji Çözümleri seminerinde Yeni Tebliğ ele alındı
Kasım 2019

İrsaliye yanıtı

Standartları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiş olan e-irsaliye sayesinde kendisine e-irsaliye düzenlenen mükellefler, istemeleri halinde, e-İrsaliye belgesine konu mallara ilişkin olarak ne kadarlık kısmının teslim alındığını/kabul edildiğini, teslim alınmayan mallara ilişkin olarak, kabul edilmeyen mal miktarını ve nedenini e-irsaliye uygulama yanıtı üzerinden e-İrsaliye belgesini düzenleyene iletebilirler.

Yazı: Orhan Bilge, İdea Teknoloji Çözümleri

e-İrsaliye yanıtları, irsaliye tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde dönülebilmektedir. e-İrsaliye’ye konu malları teslim alan alıcı, e-İrsaliye sistemi üzerinden “KABUL” irsaliye yanıtı dönebileceği gibi, herhangi bir yanıt dönme zorunluluğu da bulunmaz. Sistemsel olarak 7 gün içinde herhangi bir yanıt dönülmemiş e-İrsaliye’lere konu malların alıcıları tarafından tam olarak teslim alındığı ve satıcıları tarafından bu malların tamamı için e-Fatura düzenleneceği kabul edilir.

e-İrsaliye gönderim süreci e-fatura gönderim süreciyle oldukça benzerdir. Satıcının oluşturduğu e-irsaliye imzalandıktan sonra GİB Portalı, Direk Entegrasyon yöntemi veya Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıylabir web servis üzerinden GİB’e gönderilir. GİB tarafından başarılı bir şekilde geçen e-irsaliye alıcının posta kutusuna iletilir.  Satıcı ve alıcı arasında irsaliye gönderim süreci sistem yanıtlarından takip edilir. Başarılı geçen e-irsaliye gönderiminden sonra irsaliye yanıtı gönderim süreci devam eder.

Şekilde, GİB Merkezi Platform üzerinden alıcı ve satıcı arasında gönderimi gerçekleştirilen bir irsaliye faturasının gönderimine ilişkin akış görülebilir:

 

 

 

 

İsteğe bağlı olarak kabul, red veyakısmiuygulama yanıtı ile dönüş yapılır. e-İrsaliyenin ilk gönderildiği süreçten gelen e-irsaliye yanıtına kadar tüm aşamaların durumu sistem yanıtlarıya takip edilir.

Yanıtların taraflara ulaşması ile birlikte e-irsaliye süreci tamamlanmış olur.

e-İrsaliye’ye isteğe bağlı olarak sistem üzerinden yanıt verilebilir:

  • Kabul: e-İrsaliye üzerinde bulunan tüm kalemlerin teslim alındığı ve bu kalemlerin tamamı için fatura düzenlenebileceği kabul edilir.Kabul yanıtı, düzenlenme tarihinden en fazla 7 günlük süre içinde ve bir kez gönderilebilir.
  • Red: Malın fiili sevkinden önce alıcı e-irsaliyeyi üzerinde bulunan tüm kalemlerle birlikte red edebilir. e-irsaliye üzerindeki fiili sevk zamanından sonra alıcı tarafından red yanıtı dönülmesi sistemsel olarak engellenmiştir. e-İrsaliyenin alıcısı tarafından sehven reddedildiği durumlarda ivedilikle yeni belge numarası ile e-İrsaliye düzenlenmesi gerekmektedir.
  • Kısmi: Uygulama yanıtlarında kalem bazında Kabul Edilmeyen Miktar, Eksik Miktar veya Fazla Miktar belirlenir kısmi kabul yanıtları da sevk irsaliyesinin düzenlenme tarihinden en fazla 7 günlük süre içinde ve bir kez gönderilebilir.
  • YanıtVermeyebilir: Sistemsel olarak 7 gün içinde herhangi bir yanıt dönülmemiş e-İrsaliyelere konu malların alıcıları tarafından tam olarak teslim alındığı ve satıcıları tarafından bu malların tamamı için e-Fatura düzenleneceği kabul edilir.

e-irsaliye ve irsaliye yanıtına göre e-fatura düzenlenir. Taraflar arasında malların teslimi, kabulü veya reddine ilişkin irsaliye yanıtından farklı olarak düzenlenmiş tutanak veya müzekkereler mevcut ise e-fatura bu tutanak veya müzekkereler doğrultusunda düzenlenir. Bu durumda bu belgelerin ispat vesikası olarak yasal belgelerin saklanma süresi boyunca muhafaza edilmesi, istendiğinde ibraz edilmesi gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler:

Bir Cevap Yazın