Teknoloji ve vergiye gönüllü uyum
Nisan 2017
e-Faturanın kaldıraç etkisi-1: Kurumsal iş uygulamalarında yüksek etkinlik
Mayıs 2017

İhracatta e-Fatura zorunluluğu sadece mevcut e-Fatura kullanıcılarını kapsıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı efatura.gov.tr sitesinden yapılan yeni bir açıklamaya göre, 1/7/2017 tari̇hi̇nde i̇hracat i̇şlemleri̇nde e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu, tüm ihracatçı mükellefleri değil, yalnızca hali hazırda e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefleri kapsıyor. e-Fatura uygulamasından GİB Portal yöntemiyle yararlanan ve ihracat yapan mükellefler, Haziran ayı itibarıyla ihracat faturalarını da GİB portaldan e-Fatura olarak düzenleyebilecekler.

GİB efatura.gov.tr sitesinde, 12 Mayıs’ta “1/7/2017 tari̇hi̇nde i̇hracat i̇şlemleri̇nde e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu başlayacak mükelleflere i̇li̇şki̇n duyuru” yayımlandı.

Bilindiği üzere mal ve yolcu beraberi eşya ihracı işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin ilk düzenleme 454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapıldı. Söz konusu tebliğin “3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması” başlıklı bölümünde;

“e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir” hükmü yer alıyor.

Bu nedenle söz konusu tebliğ düzenlemesiyle ihracat işlemlerinde e-Fatura kullanım zorunluluğu tüm ihracatçı mükellefleri değil, yalnızca hali hazırda e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefleri kapsıyor. e-Fatura uygulamasına dahil olmayan ihracatçı mükellefler, ihracat işlemlerinde matbu fatura kullanmaya devam edecek.

Bununla birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-Fatura uygulamasından GİB Portal yöntemi ile yararlanan ve ihracat yapan mükelleflerin, 1/7/2017 tarihinde herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve işletmelerine maliyet oluşturabilecek diğer yöntemlerle uygulamadan yararlanmak zorunda kalmamaları adına bazı önlemler alıyor. Mükelleflerin GİB Portal uygulamasından manuel olarak ihracat faturalarını da e-Fatura olarak düzenleyebilmelerine yönelik gerekli yazılım çalışmaları başlatıldı. GİB’in verdiği bilgiye göre bu özellikle Mayıs ayı sonuna kadar mükelleflerin erişimine sunulacak. Bu kapsamda Haziran ayı itibarıyla GİB Portal yönteminden yararlanan mükellefler, istemeleri halinde 1/7/2017 tarihini beklemeksizin ihracat işlemleri kapsamında e-Fatura düzenleyebilecekler.

Kaynak:

http://efatura.gov.tr/dosyalar/ihracat_islemlerinde_e-Fatura_kullanimina_iliskin_duyuru.pdf

Etiketler: ,

Bir Cevap Yazın