“e-Arşiv Fatura’da erteleme beklenmiyor”
Temmuz 2019
Kamu harcama süreçlerinde e-Fatura Kullanımı hakkında duyuru
Temmuz 2019

Global e-Faturalaşma ağı PEPPOL, İdea Teknoloji Çözümleri ile Türkiye’ye bağlandı

Yazı: İlknur Gür Nalçacı, İdea Teknoloji Çözümleri

Türkiye’de, 2014 yılında belirli kriterlere uyan firmalar için zorunlu hale getirilen e-Fatura uygulamasının kullanıcı sayısı bugün 100 bini aşmış durumda. Uluslararası PEPPOL ağı üzerinden e-fatura, e-irsaliye ve benzeri e-doküman değişimi yapan firmaların toplam sayısı ise 435 bine ulaşmış bulunuyor.

Ülkemizde 2017’de ihracatta e-Fatura kullanımına geçilmesiyle birlikte, ihracat sürecinin gümrük adımına kadar olan aşamaları e-belgelendirme uygulamasına dahil edilmiş oldu. Ancak şu anda, yurt dışındaki müşteri/tedarikçi ile faturalaşma (gönderme ve alma) adımı sürecin dışında bulunuyor.

Uluslararası ticarette belge sürecinin elektronik ortama taşınması sadece Türkiye’nin değil diğer ülkelerin de ana ihtiyaçlarından ve aynı zamanda sorunlarından birisi. Her ülkenin kendine özgü prosedürleri ve ticari belgelerin farklılığı, firmaların ülkeler arası ticarette karşılaştıkları zorlukların başında geliyor. Uluslararası ticari belge dolaşımında, bu farklılıklardan kaynaklanan sorunu çözmek adına PEPPOL ağı kurulmuştur.

PEPPOL nedir?

Avrupa Komisyonu ile 18 kamu kurumunun oluşturduğu bir konsorsiyum, kamuya kesilen veya dış ticarette kullanılan belgelerin ortak bir standart ve platform üzerinden paylaşılması amacıyla tanımladığı spesifikasyon temeli üzerine Eylül 2012’de PEPPOL ağını kurdu.

PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online), e-tedarik süreçlerinin “birlikte işlerlik” (interoperability) temeli üzerinde yürütülmesi için oluşturulan BIS’e (Business Interoperability Specifications) dayalı ve kamu kurumlarının ve özel şirketlerin, ağ üzerinden elektronik belge alışverişini gerçekleştirmelerini sağlayan bir platform.

PEPPOL 15 ülkeyi birbirine bağlıyor.

PEPPOL ağında, Almanya, Fransa, İsveç, İtalya, Polonya, Norveç, Hollanda, İngiltere, Danimarka, Belçika, Avusturya, ikinci aşamada katılan Singapur, üçüncü aşamada katılan  Avustralya ve Yeni Zelanda yer alıyor. Dördüncü katılım Türkiye ile gerçekleşti.

Şu anda platformu kullanan firma sayısının (435 bin), Kasım 2019’da birçok Avrupa ülkesinin kamuya kesilecek faturalar için getireceği zorunluluk ile hızla yükselmesi bekleniyor.

PEPPOL’den nasıl yararlanılıyor?

İlgili taraflar PEPPOL ağından Erişim Noktaları / Uluslararası Özel Entegratörler (Access Points) aracılığıyla yararlanabiliyor.

PEPPOL otoritesi tarafından yapılan testlerden geçerek, PEPPOL ağ yapısının birlikte işlerlik kriterlerine ve standartlarına uygunluğunu kanıtlayan kurumlar “Erişim Noktası” olarak akredite ediliyor. Türkiye mevzuatında geçerli terimlerle adlandırılacak olursa, bu akreditasyonun bir tür “Uluslararası Özel Entegratör” niteliği taşıdığı söylenebilir.

Kamu, özel sektör, yurt dışı iş ortakları arasındaki ticari belge alışverişi, akredite olan bu kurumlar üzerinden gerçekleşiyor. Türkiye’de firmalar uluslararası e-faturalaşma sürecinden, hizmet almakta oldukları özel entegratörlerin, “Erişim Noktalarıyla/Uluslararası Özel Entegratör” ile işbirliği yapmaları yoluyla yararlanabilecekler.

PEPPOL ağı tarafları ve genel yapısı aşağıdaki şekilde modellenebilir:

 

Türkiye, İdea Teknoloji Çözümleri ile PEPPOL ağına katıldı.

İdea Teknoloji Çözümleri, Temmuz 2019’da, testleri geçerek ve yeterlilikleri sağlayarak, PEPPOL otoritesi tarafından akredite edilen, yani “Erişim Noktası/Uluslararası Özel Entegratör” kimliği ve yetkisi kazanan ilk ve tek Türk firması oldu. PEPPOL ağında Erişim Noktası olarak onaylanan kurumların listesine ulaşmak için lütfen tıklayın.

Yasal uygulamaya geçilmesinden başlayarak, GİB mevzuatı çerçevesinde e- Fatura ve e-Arşiv Fatura hizmeti, ek olarak Ticaret Bakanlığının da dahil olduğu gümrük süreçlerinde e-İhracat Fatura hizmeti veren İdea Teknoloji Çözümleri, bundan böyle, PEPPOL ağ yapısı üzerinden uluslararası e-Fatura düzenleme, gönderme ve alma hizmeti de verecek.

Firmalar, İdea Teknoloji Çözümleri ile PEPPOL ağına dahil olarak 15 ülkedeki 435 bin firmaya e-fatura, e-irsaliye, e-sözleşme vb. dokümanlarını gönderebilecekler.

Böylece, firmalar için, ithalat ve ihracat dahil olmak üzere tüm ticari süreçleri kapsayacak şekilde, hem ulusal mevzuatla, hem de uluslararası standartlarla uyumlu, uçtan uca e-Fatura dönemi açılmış oluyor.

İdea Teknoloji Çözümleri PEPPOL ağı ile birlikte hangi avantajları getiriyor?

  • Dış ticaret belge süreçleri, uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olacak şekilde, uçtan uca elektronik ortama taşınabilecek,
  • Ulusal ve uluslararası e-faturalaşma tek platform üzerinden yönetilebilecek,
  • Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki e-tedarik işlemleri Avrupa Komisyonunca belirlenen standartlar üzerinden gerçekleştirilebilecek,
  • Türkiye’deki kurum ve kuruluşlar e-tedarik işlemlerini bu ağ üzerinden gerçekleştirerek Avrupa standartlarını Türkiye özelinde uygulayabilecek,
  • Firmalar tüm fatura süreçlerini elektronik ortama taşıyabilecek,
  • PEPPOL ağındaki uluslararası bir iş ortağına doğrudan bağlantı sağlanabilecek.

e-Belgeleme dünyasında atılan bu adım, Türk firmalarının küresel düzeyde işbirliği ve rekabet güçlerinin artırılması, ülke sınırlarını aşıp global ekonomiyle entegre olmaları için yeni bir dönemin başlangıcını oluşturuyor.

 

Bir Cevap Yazın