Sorularla e-Fatura
Kasım 2017
e-İrsaliye geliyor, hazır mısınız?
Kasım 2017

Geçici ihracat da e-Fatura kapsamında

Bedelsiz ihracat faturalarının e-Fatura olarak düzenlenmesine ilişkin yazılımın güncellenmesiyle birlikte, geçici ihracat kapsamındaki faturaların da  e-İhracat Fatura olarak düzenlenmesi gerekiyor.

İhracat işlemlerinde Geçici İhracat Kapsamında Fatura düzenleyen mükelleflere yönelik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 10 Kasım’da bir duyuru yayınladı. Geçici ihracat kapsamında düzenlenen faturalar, bedelsiz ihracat faturası niteliği taşıdığından ihracat e-Fatura düzenleme zorunluluğu dışında bırakılmış ve ihracatın aksamaması için bu tip faturaların matbu ( kağıt/e-arşiv ) fatura olarak düzenlenmesine GİB tarafından olanak tanınmıştı. Ancak bedelsiz ihracat faturalarının da Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılan güncelleme ile e-Fatura olarak düzenlenip gönderilmesine olanak tanındığından geçici ihracat kapsamında fatura düzenleyecek mükelleflerin bu faturalarını e-İhracat Faturası olarak düzenlemesi gerekiyor.

Bir Cevap Yazın