e-İrsaliye tebliği yayımlandı
Aralık 2017
e-Fatura numarası ve dönem ilişkisi
Aralık 2017

Eski nesil ÖKC’de 10 yıl şartı kalktı

Eski nesil ÖKC kullanma koşullarıyla ilgili 21 Aralık 2017’de resmi gazetede yayımlanan 488 ve 489 nolu VUK Genel Tebliğleriyle eski nesil ÖKC kullanımındaki 10 yıl şartı kalktı.

Yeni tebliğlere göre daha önce ilan edilen eski nesil ÖKC’lere “alışından itibaren 10 yıl boyunca kullanılabilir” şartı kalktı. Söz konusu cihazlar, mali hafızaları dolana kadar kullanılabilecek.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanım mecburiyeti, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazların mali hafızalarının dolduğu veya mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluştuğu tarihten itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacak. Bununla birlikte dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilecekler.

Gelir İdaresi Başkanlığı, söz konusu değişikliğin nedenini, “Eski nesil yazarkasaların değişiminin mükelleflerimizde doğuracağı maliyet artışının önemli boyutlara ulaşması, mükelleflerimizden ve meslek örgütlerinden gelen yoğun talepler, teknik ve altyapı geliştirmelerinin ilave süreye ihtiyaç göstermesi ve ÖKC üretici firmaların mevcut mühürlü cihaz adetlerinin değişimi henüz gerçekleştirilmemiş eski nesil cihaz adedini karşılayacak seviyede olmaması nedenleri ile 488 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile yeniden belirlenmiştir” olarak açıkladı.

 

 

 

Bir Cevap Yazın