XBRL Finansal Raporlama
Nisan 2018
e-Defterler ne zaman yüklenecek?
Nisan 2018

Elektronik belgelerin kağıt olarak düzenlenebileceği durumlar belirlendi

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 25 Nisan’da yayımlanan 494 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı ile elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin, kağıt olarak düzenlenebileceği zorunlu haller tanımlandı. 

21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 12’inci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinde yer alan belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesileceğine ilişkin bir düzenleme bulunuyor.  25 Nisan’da yayımlanan 494 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı, bu kapsamda kâğıt olarak düzenlenmesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek zorunlu halleri belirliyor.

Buna göre taslak tebliğde, elektronik belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin, kâğıt olarak düzenlenebileceği hallerle ilgili Madde 3’e göre:

Elektronik belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin;

a) Gelir İdaresi Başkanlığının ve elektronik belge uygulamalarına taraf olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem sistemlerinde, meydana gelen arıza, kesinti, yapılan bakım,

b) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, mükellefin ya da 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığından izin almış özel entegratör kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti, yapılan planlı bakım (yazılı bildirimde belirtilen süre ile sınırlı kalmak kaydıyla),

c) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, kullanılmakta olan mali mührün veya elektronik imza aracının arızalanması veya çalınması (yeni mali mühür veya elektronik imza aracının temini süresince),

ç) Bakanlıkça elektronik belge uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanan genel tebliğ, sirküler ve teknik kılavuzlarda belgelerin elektronik belge yerine kâğıt olarak düzenlenmesine izin verilmesi,

gibi nedenlerle elektronik belge olarak düzenlenmesine imkan bulunmaması hallerinde, kanunen düzenlenmesi gereken sürenin geçirilmemesi kaydıyla, kâğıt olarak düzenlenmesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek.

Bununla birlikte, mükelleften kaynaklanan diğer nedenlerle, elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kâğıt olarak düzenlenmesi halleri zorunlu hal kapsamında değerlendirilmeyecek.

Ayrıca “Mücbir sebep nedeniyle ceza kesilmemesi” başlıklı Madde 4’e göre, 213 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinde yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin vukua geldiği malum ise veya tevsik ve ispat olunursa, elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kâğıt olarak düzenlenmesi hallerinde, aynı Kanunun 373’üncü maddesi gereği özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek.

İlgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili diğer yazılar:

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura’da elde kalan basılı kağıt faturalar

Bir Cevap Yazın