Dijitalleşen muhasebenin yükselen meslekleri
Ağustos 2018
5 maddede e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu taslağı
Ağustos 2018

e-İrsaliye’de ciro şartı 25 milyon TL

GİB tarafından 10.08.2018’de yayımlanan duyuruya göre, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No: 454, 487 ve 433’de  değişiklik yapılmasında dair tebliğ taslakları yayımlandı.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No:487’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ taslağına göre, e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu değişti. Buna göre sadece petrol, maden, demir-çelik, tütün mamülleri, alkollü içecekler, şeker gibi belli ürünlerin üretim ve/veya dağıtımını yapan mükelleflerin sektöre özel malların sevkiyatı ile sektör bağımsız, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan 25 milyon TL üzeri brüt satış hasılatına sahip mükelleflerin tüm sevkiyatlarında e-İrsaliye’ye geçiş  zorunluluğu getiriliyor. Bu özelliklere uyan mükelleflerin, 1/1/2019 tarihinden itibaren tebliğde belirtilen mal sevkiyatı işlemlerine ait sevk irsaliyesi belgelerinin e-İrsaliye Uygulaması kapsamında “e-İrsaliye” olarak düzenlenmesi zorunlu olacak.

Yine daha önceki taslak tebliğlerde de belirlenen e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamasında ciro sınırı 5 Milyon TL olarak korundu. Tebliğde “2017 hesap döneminde bu şartları sağlayan mükellefler 1/1/2019 tarihinden itibaren, 2018 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemini izleyen ikinci yılın başından itibaren elektronik fatura (e-Fatura), e-Arşiv Fatura ve elektronik defter (e-Defter) uygulamalarına geçmek zorundadır” denildi.

Bunların dışındaki önemli noktalar ise şöyle sıralanıyor:

  • e-Defterlerin ikinci bir nüshası 1.1.2019’dan itibaren saklayıcı kuruluşta saklanmak zorunda.
  • e-Defterler saklama hizmeti verme iznine sahip kurumlarda saklanabilecek. Ek olarak GİB’den izin alan e-Fatura özel entegratörlerinin mali mührü ile e-defterler imzalanabilecek. Bu işlem halen mükelleflerin imzası ile yapılabiliyor.
  • e-Defterlerin ibrazı, mükellef yerine getirmezse özel entegratörden de istenebilecek. Özel entegratörler 15 gün süre içinde e-defter dosya ve beratlarını ibraz etmek zorundadır.
  • Bankalar tarafından bankacılık işlemlerine ilişkin kağıt ortamda düzenlenen dekontlar elektronik ortamda düzenlenip, muhatabın talebi doğrultusunda elektronik ya da ortamda iletilebilecektir. Zorunlu bir uygulama değil.
  • Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) zorunluluğu ile ilgili olarak, 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olan serbest meslek erbabı, 1.7.2019 tarihine kadar, 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren bu faaliyetlere başlayanlar ise işe başladıkları tarihi izleyen 3 ayın sonunda e-SMM uygulamasına geçmek zorunda olacak.
  • e-Fatura ve e-Defter zorunluluğuna tabii mükellefler, 1.1.2019’dan itibaren e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda.
  • 6 Nisan’da yayımlanan taslak tebliğdeki, “e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1.1.2019’dan itibaren düzenlenecek faturaların vergi dahil tutarı 50 bin TL ve üzerinde ise söz konusu faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi zorunlu” maddesi korundu.

GİB, yeni mükelleflerin uygulamaya dahil edilmesi yoluyla mükelleflerin kağıt belge-defter düzenlemekten kaynaklanan maliyetlerinde tasarruf sağlanmasını öngörüyor.

İlgili duyuru ve taslak tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayın!

Bir Cevap Yazın