Maliye vergi teknolojileriyle milyarlarca lira tasarruf sağladı
Ağustos 2017
YN ÖKC mevzuatı netleşiyor
Eylül 2017

e-Ticarette e-Arşiv’e geçme ciro şartı 1 milyon TL’ye düşüyor

Vergi Usulu Kanunu Genel Tebliği taslağına göre internetten mal ve hizmet satışı yapanlar için e-Arşiv’e geçme ciro şartı 5 milyondan 1 milyon TL’ye düşürülmesi söz konusu. Ayrıca aracı hizmet sağlayıcılarına da e-Arşiv’e geçme zorunluluğu getirilecek.

 “464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” 25 Ağustos’ta Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinde yayımlandı. Taslak ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura’ya geçme zorunluluğunun kapsamı genişletiliyor. İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlarla, elektronik ortamda aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlarla ilgili e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu getiriliyor.

Taslağa göre;

 İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar;

  • ilgili hesap dönemi gayri safi iş hasılatı veya brüt satış tutarı 1 milyon lira ile 5 milyon lira arasında olan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu olmaksızın münhasıran e-Arşiv uygulamasına,
  • ilgili hesap dönemi gayri safi iş hasılatı veya brüt satış tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler ise e-Fatura uygulaması ile birlikte e-Arşiv uygulamasına,

ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği ayı takip eden altıncı ayın sonuna kadar başvuru ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak geçmek zorundalar.

Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar*;

  • 1/1/2018 tarihine kadar (2018 ve müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu kapsamda işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren üç ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura ve e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.
  • Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar tarafından belirtilen tarihlerden itibaren düzenlenecek faturaların istisnai durumlar haricinde e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi mecburiyeti bulunuyor.

* Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar tanımı/kapsamı: Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları.

Taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığın çalışmaları devam ediyor.

Söz konusu tebliğ taslağına; GİB web sayfasından ve buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Etiketler: ,

Bir Cevap Yazın