SMMM’ler neden e-Defter Denetimi araçları kullanmalı?
Ocak 2019
Takvim yılı değişikliğinde e-fatura numarası
Ocak 2019

e-İrsaliye’de matbu irsaliye kullanımı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), teknik kılavuzlarda yaptığı güncellemeyle, e-irsaliyenin teknik olarak düzenlenmesinin mümkün olmadığı hallerde, matbu olarak düzenlenerek malların teslim edilmesi imkanını sağlayan “matbudan dönüştürülen e-irsaliye” teknik düzenlemesini uygulamaya aldı.

487 no.lu VUK Genel Tebliği’ne göre e-İrsaliye uygulamasına dahil olan mükellefler, yaptıkları mal teslimleri/alımları ve hizmet ifaları kapsamında, anlaşmalı matbaa işletmelerine bastırılan matbu (kağıt) belgeleri kullanamazlar, kullanmaları halinde söz konusu mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanır.

Ancak GİB, teknik imkansızlıklar nedeniyle e-irsaliyenin düzenlenememesi durumunda ticari hayatın sekteye uğramaması için işlemin matbu irsaliye ile yapılması imkanını getirdi. Daha önce 3 Ağustos 2018’de yayımladığı taslak e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu’nda da belirtildiği üzere, sevk irsaliyesinin düzenlendiği ortamın (deponun, işyerinin vb.) teknik, altyapı vb. diğer imkansızlıkları nedeniyle, malın sevkinden önce e-irsaliye düzenlenmesinin mümkün olamadığı durumlarda, sonradan e-irsaliyeye dönüştürülecek “matbu kağıt olarak sevk irsaliyesi” düzenlenebilecek.

Matbu irsaliyenin 2 gün içinde e-irsaliyeye dönüştürülmesi şart!

Matbu sevk irsaliyesi düzenlenen bu durumlarda, saha denetimleri sırasında saha denetim elemanına ibraz olunması gereken sevk irsaliye belgesi, matbu sevk irsaliyesi olacak. Söz konusu irsaliyenin elektronik belge yerine kağıt belge olarak düzenlenmiş olması durumu denetim tutanaklarıyla tespit edilecek. Bununla birlikte en geç izleyen 2 gün içinde e-irsaliyeye dönüştürülmesi halinde herhangi bir cezai durum söz konusu olmayacak.

Bu irsaliyeler özel bir irsaliye tipi ile e-irsaliyeye dönüştürülecek. Matbu sevk irsaliyesinde yer alan bilgiler ve alıcıya yapılan fiili teslim bilgilerine göre e-İrsaliye sisteminde “matbudan dönüştürülen e-irsaliye” tipinde e-İrsaliye olarak düzenlenecek ve GİB sistemleri üzerinden alıcısına iletilecek. Ancak söz konusu tipte hazırlanan e-irsaliyeler için alıcılar tarafından sistem üzerinden e-irsaliye yanıtı dönülmesi mümkün olmayacak.

Düzenlenen matbu irsaliye, e-irsaliyeye dönüştürülürken matbu irsaliyenin seri – sıra numarası ile tarihi e-irsaliyeye yazılması, e- irsaliye ile beraber matbu irsaliyenin yasal süre boyunca saklanması gerekiyor.

Ceza tutarları güncellendi

Hatırlatmak gerekirse, 494 No.lu VUK Genel Tebliğine göre elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken sevk irsaliyesinin elektronik ortamda düzenlenmemesi halinde uygulanacak ceza tutarları da güncellendi. 2019 itibarıyla her bir belge için 290 TL özel usulsüzlük cezası uygulanıyor. Bununla beraber her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 14.800 TL’yi, her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 148.000 TL’yi aşamayacak.

Kağıt irsaliye düzenlenmesine izin verilen zorunlu haller

Bir Cevap Yazın