Vergi Teknolojileri ve… İşletmeler
Mart 2018
50 bin TL ve üzeri faturalar e-Arşiv Fatura olacak
Nisan 2018

e-İrsaliye 2019 Ocak’ta zorunlu oluyor*

e-İrsaliye, e-Fatura kullanıcıları için 1 Ocak 2019 itibarıyla zorunlu oluyor. 6 Nisan’da Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 487 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ taslağı hazırlandı. Taslakta; e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılara 1.1.2019 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmesine ilişkin açıklamalar yer alıyor.

Tebliğde şu cümlelere yer verildi: “01/01/2019 tarihinden itibaren, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye Uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenlemeleri zorunludur. Belirtilen tarihten sonra da 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 15 inci maddesinde belirtilen uygulamadan (e-Faturanın kağıt çıktısının irsaliye yerine geçer belge olarak kabul edilmesi uygulaması) yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Zorunluluk getirildiği halde e-İrsaliye uygulamasına süresi içinde geçmeyen ve sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenlemeyen mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen hükümler uygulanır.”

 * Edit: e-İrsaliye’ye zorunlu geçiş tarihi, 19 Ekim 2019’da yayımlanan tebliğle 1 Temmuz 2020 olarak güncellenmiştir.

Bir Cevap Yazın