e-Defter’de yeni düzenlemeler
Kasım 2018
e-İrsaliye’de beklenen mükellef sayısı 64 bin
Kasım 2018

e-İrsaliye ve e-Arşiv’de son durum

İdea Teknoloji Çözümleri, 1 Kasım 2018’de düzenlediği seminerde e-İrsaliye ve e-Arşiv Fatura uygulamalarındaki son gelişmeleri müşterileriyle paylaştı.

GİB tarafından 24 Ekim 2018’de 433 ve 487 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde  değişiklik yapılmasına dair taslakları yayımladı. Buna göre e-İrsaliye ve  e-Arşiv Fatura’ya geçiş zorunluluğu 1 Temmuz 2019’a ertelenmişti. Seminerde e-İrsaliye ve e-Arşiv Fatura mevzuatı ve uygulama işleyişiyle ilgili ayrıntılar İdea Teknoloji Çözümleri Ar-Ge Merkezi Direktörü Yalçın Tercan, Ar-Ge Merkezi Yöneticisi İlknur Gür tarafından aktarıldı. Proje Yöneticileri Kutal Tokul ve Duygu Özer ise VisionPlus e-İrsaliye ve e-Arşiv Fatura uygulamaları hakkında bilgi verdiler. Seminer katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Sorularla e-İrsaliye ve e-Arşiv Fatura     

Seminerde katılımcıların konuşmacılara yönelttikleri sorular ve yanıtları şöyle:

  • e-İrsaliye uygulama Temmuz’da zorunlu olacak ancak biz 1 Ocak 2019’dan  itibaren kullanabilir miyiz? Evet uygulamalar şu anda canlı olarak kullanılıyor, isteyen mükellefler kullanmaya başlayabilir. Hatta erken başlamaları kendi süreçlerini test etmeleri açısından avantaj sağlayabilir.
  • e-İrsaliye uygulamasında sanal kullanıcı nedir? GİB, 1 Temmuz 2019 itibarıyla alıcınız e-İrsaliye mükellefi olmasa da matbu irsaliye yerine opsiyonel olarak e-irsaliye düzenleyebilme olanağı sağlıyor. GİB tarafından sisteme tanımlı olmayan alıcıları temsil etmek üzere geçici olarak sanal kullanıcı tanımlanıyor. Muhatap olarak bu kayıtlı kullanıcı seçilerek asıl muhatap bilgisi ayrıca e-irsaliyenin ilgili alanına koyularak e-irsaliye düzenlenebilecek. Böylece GİB irsaliye sürecinizi tamamen elektronik ortamda yönetebilmenize olanak sağlıyor. (Konuya ilişkin düzenleme henüz yayınlanmadı, bugün için kullanılamıyor.) Alıcının talebi doğrultusunda oluşturulan e-irsaliye, muhataba elektronik veya kağıt ortamında gönderilebilecek.
  • e-İrsaliyenin matbu olarak irsaliye düzenlenmesine izin verildiği mücbir sebepler nedir? Teknik imkansızlıklar sebebiyle e-irsaliyenin düzenlenememesi durumunda matbu irsaliye düzenlenebilir ve sevkiyat yapılabilir. Fakat bu matbu irsaliyenin 2 gün içinde “matbudan dönüştürülen irsaliye” tipinde elektronik ortamda düzenlenip muhatabına gönderilmesi gerekmektedir. Matbu irsaliye ve elektronik irsaliye yasal süresi boyunca saklanmak zorundadır. Mücbir sebep hallerinde düzenlenen matbu irsaliyenin ise e-irsaliyeye dönüştürme gerekliliği bulunmamaktadır.
  • Mevcut sistemimizde siparişimizin statüsü irsaliyenin kesilmesi ile birlikte “sevk edildi”ye dönüşüyor ve muhasebe bunun faturasını kesebiliyor. e-İrsaliye düzenlenip GİB’den başarılı yanıtı aldıktan sonra malı çıkartabiliyoruz. e-İrsaliye uygulaması eş zamanlı olarak e-faturanın da oluşturulabilmesine izin veriyor mu? e-Faturayı düzenlemek için kabul-red yanıtını beklemek gerekmiyor.  Fakat faturanın düzenlenmesi, alıcının uygulama yanıtıyla irsaliyeyi reddetmesine engel değil.
  • İhracatta e-ihracat faturası düzenlerken e-irsaliye mi matbu irsaliye mi düzenlenecek? Muhatap e-irsaliye kullanıcısı olmadığı için matbu irsaliye düzenlenecektir. İhracat serbest bölgeye yapılıyorsa, alıcı e-İrsaliye kullanıcısı ise, e-irsaliye ile teslim yapılabilir. Yine istenirse sanal kullanıcı kullanma yoluna giderek e-irsaliye de düzenlenebilir.
  • Şimdiye kadar e-faturaları “irsaliye yerine geçer” şeklinde kullanıyorduk. Yine aynı şekilde e-Fatura üzerinden çıktı alarak irsaliye olarak kullanabilir miyiz? İrsaliye yerine geçen e-fatura ve e-arşiv fatura kullanıyorsanız, ayrıca e-irsaliye düzenlemek gerekli değildir. Ancak, e-fatura ve e-arşiv faturanın irsaliye olarak kullanılabilmesi için teslim anında düzenleniyor olması gereklidir. Teslim etmek üzere malı araca koymak da bir teslimdir ama faturanın o anda düzenleniyor olması gereklidir.
  • Yurt dışına kesilen hizmet faturalarımız var. e-Arşiv’e geçince bunlar için e-arşiv fatura düzenleyebilir miyiz? e-Fatura olarak düzenlenemeyen her fatura, e-arşiv fatura olarak düzenlenebilir.
  • Teknik yetersizlik durumunda düzenlenen matbu irsaliyelerin, sonradan “Matbudan dönüştürülen e-irsaliye” olması halinde, faturaya iki irsaliyenin de bilgisinin eklenmesi gerekli midir? Faturada mutlaka ilgili irsaliye numarasının yazılması gereklidir.
  • İrsaliye düzenlediğimiz mallar bir tıra sığmadığında ne yapılması gerekiyor?  İlk olarak, düzenlediğiniz irsaliyeyi GİB’e göndermediyseniz siz iptal edebilirsiniz, gönderdiyseniz  sevkiyat başlamadan alıcı iptal edebilir ve ardından son duruma göre yeni irsaliye düzenlemek gereklidir.

Detaylı bilgi için seminer videolarına İdea Teknoloji Çözümleri YouTube Kanalı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın