e-Fatura ve e-Arşiv Fatura arasındaki temel fark
Mayıs 2018
ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarında 3 ay erteleme
Mayıs 2018

e-İrsaliye ve e-Arşiv Fatura’da son gelişmeler

Türkiye’nin ilk e-Fatura Özel Entegratörü İdea Teknoloji Çözümleri’nin 15 Mayıs 2018’te düzenlediği e-İrsaliye ve e-Arşiv Fatura Bilgilendirme Semineri yüksek bir katılımla gerçekleşti. Seminerde son yayımlanan taslak tebliğler doğrultusunda e-İrsaliye ve e-Arşiv Fatura uygulamalarındaki değişiklikler ele alındı. 

İdea Teknoloji Çözümleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen bilgilendirme seminerlerinin sonuncusu 15 Mayıs 2018’te Orjin Maslak’ta yapıldı.

6 Nisan 2018’te GİB tarafından yayımlanan, 487 Sıra No’luVergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ taslağı doğrultusunda e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılara 1.1.2019 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu geliyor. Aynı gün yayımlanan  433 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ taslağı ile de faaliyet gösterdiği sektörden bağımsız olarak 5 milyon  TL ve üzeri brüt satış hasılatına sahip mükelleflere e-Arşiv Fatura ve e-Fatura uygulaması zorunlu hale geliyor. Düzenlenen seminerde taslak tebliğler doğrultusunda mükelleflerin e-İrsaliye, e-Arşiv Fatura ile ilgili değişen yükümlülükleri, VisionPlus e-İrsaliye ve e-Arşiv Fatura çözümleri hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

İdea Teknoloji Çözümleri yöneticileri Yalçın Tercan, İlknur Gür, Mukadder Akpınar ve Kutal Tokul’un konuşmacı olduğu seminerde taslak tebliğler doğrultusunda e-İrsaliye ve e-Arşiv Fatura uygulamalarıyla ilgili dikkat çekilen konular şunlar oldu:

e-İrsaliye Uygulaması

 • e-İrsaliye, 1 Ocak 2019 itibarıyla e-Fatura kullanıcıları için zorunlu olacak. Mükellefler uygulamaya dahil olunan ilk 3 ay boyunca hem kağıt hem  e-İrsaliye kullanılabilecek. Ancak aynı işlem için sadece biri kullanılabilecek. 3 ayın sonunda, e-İrsaliye kullanıcılarına sadece e-İrsaliye düzenlenmesi zorunlu. e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere kağıt irsaliye/ irsaliyeli fatura / e-ArşivFatura’dan herhangi birinin çıktısı verilebilir.
 • e-İrsaliye uygulamasına geçen firmanın şubeleri arası yaptığı mal sevkiyatında da e-irsaliye düzenlenmek zorunda.
 • Mal sevkiyatı başlamadan önce e-İrsaliye’nin GİB sistemine başarılı şekilde iletilmesi gerekli. GİB’den başarılı yanıtı gelmesinin ardından sevk/teslim edilen malın e-irsaliyesi için alıcıdan hata dönmesi durumunda referans verilip tekrar e-irsaliye düzenlenecek.
 • e-İrsaliye Uygulaması üzerinden alıcısına başarılı bir şekilde iletilmeyen e-İrsaliye hüküm ifade etmiyor.
 • Malın fiili sevki sırasında araç içinde de e-İrsaliyenin bir çıktısının bulunması gerekiyor.
 • Malın sevkinden önce fatura düzenlenmişse, e-irsaliye üzerinde fatura numarasına yer verilmesi gerekiyor.
 • İade durumunda, malı taşıyan veya taşıttıran tarafından irsaliye düzenlenmelidir. Malın alıcısında veya üründe hata nedeniyle tamamının reddolması durumunda aynı irsaliye ile mal geri getirilebilir.
 • e-İrsaliye düzenlenmesinde;
  • Sıcak Satışta; Muhtelif Müşteriler olarak kesilen irsaliye ile yola çıkan malların sahada sıcak satışla yapılan teslimatlarda alıcısı e-İrsaliye kullanıcısı ise teslimat e-İrsaliye ile yapılmalı.
  • İnternet Satışında; mal gönderimi yapılmadan önce e-irsaliye düzenlenip karekodlu şekilde bir çıktısı malın yanında gönderilmelidir.
  • İhracatta; e-İrsaliye sadece kayıtlı kullanıcılar için düzenlenebilir. Alıcısı yurtdışında olan bir sevkiyat için e-irsaliye düzenlenemez. Ancak serbest bölgeye yapılan ihracat için kayıtlı kullanıcıya e-irsaliye düzenlenebilir.

e-Arşiv Fatura Uygulaması

 • 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere 1 Ocak 2019’dan itibaren e- Fatura düzenleme zorunluluğu getiriliyor.
 • e-Fatura kayıtlı kullanıcıları internet üzerinden mal satışı yapmalaları durumunda; internet satışlarında e-arşiv faturada yer alan ilave alanlara e-faturada da yer verecekler. (Ödeme tarihi, taşıma yapan kurum bilgisi vb.)
 • Aşağıda belirtilen özelliklerdeki mükelleflere 1 Ocak 2019’dan itibaren e-Arşiv Fatura düzenleme zorunluluğu getiriliyor:
  • e-Fatura düzenleme ve e-Defter tutma zorunluluğu olan mükelleflere,
  • İnternet üzerinden mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık eden mükelleflere,
  • 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
 • 2019 ve müteakip hesap dönemlerinden belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükelleflere ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde e-Arşiv Fatura düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.
 • e-Arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1/1/2019 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50.000 TL ve üzerinde olması halinde bu faturaların “e-Arşiv Fatura” olarak düzenlenmesi zorunlu.
 • e-Arşiv Faturası yerine matbu (kağıt) fatura düzenlenmesi veya alınması halinde, faturayı düzenleyen ve nihai tüketici dışındaki vergi mükelleflerine  VUK’ta öngörülen cezalar uygulanacak.
 • e-Arşiv faturada;
  • Kullanıcı mükelleflerin sistemlerinde meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında fatura düzenleyebilmek için yeteri kadar basılı kağıt fatura bulundurması zorunlu. Bu durumla ilgili tevsik edici belgelerle birlikte en çok üç iş günü içinde Başkanlığa yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.
  • e-Arşiv kullananların, milli savunma, istihbarat ve güvenlik amaçlı mal veya hizmet alımlarına ilişkin olarak Başkanlıktan özel izin alan kurumlara matbu fatura düzenlenmek üzere yeteri kadar basılı kağıt fatura bulundurması zorunlu.
  • Sahada el terminalleriyle kesilen; EPDK dan alınan dağıtım veya tedarik lisansları ile doğal gaz ve elektrik dağıtım ve satış faaliyetinde bulunanlar, Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca M1, M2 ve M3 yetki belgesi alan kargo ve lojistik işletmeleri ve Başkanlıktan yazılı izin alan mükelleflerin e-arşiv faturalarının düzenlenmesinde ve müşterilere kağıt ortamda tesliminde, el terminallerini de kullanılabilmeleri mümkün bulunuyor.
 • Ayrıca 494 nolu VUK Genel Tebliğ taslağına göre, elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgelerin, Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi halinde özel usulsüzlük cezası söz konusu olacak.

Detaylı bilgi için seminer videolarına İdea Teknoloji Çözümleri YouTube Kanalı üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Bir Cevap Yazın