e-Defter ve veri madenciliği hileye karşı
Aralık 2017
Eski nesil ÖKC’de 10 yıl şartı kalktı
Aralık 2017

e-İrsaliye tebliği yayımlandı

Yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan “sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve “serbest meslek makbuzu” belgelerinin kağıt belge yerine, elektronik ortamda; elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin hazırlanan 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 17 Aralık 2017’de yayımlandı.

Tebliğe göre e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması zorunlu bir uygulama değil.

e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olan ve e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan mükellefler, istemeleri halinde gerekli başvuruları yaparak 1/1/2018 tarihinden e-İrsaliye uygulamasına dahil olabilecekler.

Mükellefler e-İrsaliye Uygulamasından; başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, e-Fatura Uygulamasından yararlandıkları yöntemle de yararlanabilecekler. 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Başkanlıktan özel entegrasyon izni alan mükellefler, bu Tebliğ kapsamında e-İrsaliye düzenleme, bunları elektronik sertifika ile imzalama ve muhataplarına elektronik ortamda iletme ve alma hizmeti verebilecek.

İdea Teknoloji Çözümleri  e-İrsaliye Özel Entegratörlük test sürecini tamamladı

İdea Teknoloji Çözümleri e-İrsaliye özel entegratörlük test sürecini GİB’de başarıyla sonuçlandırdı. Şirket, e-İrsaliye düzenleme, bunları elektronik sertifika ile imzalama ve muhataplarına elektronik ortamda iletme, alma ve saklama hizmeti vermeye hak kazandı.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayın.

Etiketler: ,

Bir Cevap Yazın