İhracatta e-Fatura zorunluluğu sadece mevcut e-Fatura kullanıcılarını kapsıyor
Mayıs 2017
Yeni Nesil ÖKC kullanma mecburiyetine ilişkin taslak yayımlandı
Mayıs 2017

e-Faturanın kaldıraç etkisi-1: Kurumsal iş uygulamalarında yüksek etkinlik

e-Fatura ve e-Defter gibi vergi teknolojileri uygulamaları şirketlerin elektronik dönüşümüne katkı sağlayarak son yılların büyülü bir kavramı olan “dijital şirket” konseptinin içini dolduruyorlar…

Maliye Bakanlığı sistemli bir şekilde e-faturanın kapsamını genişletti ve genişletmeye devam edecek. Bakanlığın buradaki temel amacı kayıt dışı ekonomik faaliyetleri kontrol altına alarak ticari hayatı daha da yakından izlemek ve vergi gelirlerinde bir artış sağlamak.

Diğer taraftan büyüme stratejilerini teknolojik inovasyon üzerine inşa etmek isteyen şirketler için kurumsal iş uygulamalarıyla bütünleşik e-fatura, ticari faaliyetlere verimlilik katıyor; vergiye uyuma katkı sağlıyor. Günümüzde yaygın bir distribütör ve bayi ağına sahip özellikle hızlı tüketim sektöründeki (FMCG) firmalar başta olmak üzere perakendeden giyime birçok sektör için verimliliğin anahtarı mobilite. Bu noktada e-faturanın saha operasyonlarındaki hıza ve etkinliğe katkısı inkâr edilemez. Bulut teknolojisi üzerinde çalışan e-fatura uygulamaları aynı zamanda firmaların nakit yönetimine katkı sunarak ödeme ve tahsilat süreçlerini hızlandırıyor ve alternatif ödeme kanallarının kullanımını kolaylaştırıyor.

e-Fatura kurumsal iş uygulamalarının değerini artırıyor

Günümüzde büyük şirketlerin neredeyse tamamı üretimden finansal raporlamalara kadar kurumsal iş uygulamaları (ERP) ile faaliyetlerini yürütüyor; CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) uygulamalarıyla tedarik ve satış süreçlerini etkin bir şekilde yöneterek yenilikçi ve katma değeri yüksek çözüm ve hizmetler sunuyor. Bu trend KOBİ’lere doğru artarak devam ediyor. Son yıllarda Gelir İdaresi tarafından zorunlu hale getirilen e-Fatura başta olmak üzere e-Arşiv fatura, e-Bilet, e-Defter ve yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar (ÖKC) gibi vergi teknolojileri kurumsal iş uygulamaları için bulunmaz fırsatlar sunuyor. Şirketler ERP ve CRM gibi kurumsal ve operasyonel yazılımlarını vergi teknolojileri ile entegre ederek doğru bir bütünü oluşturdukları takdirde hem iş süreçlerini başarıyla gerçekleştirmiş, hem de yasal yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmiş olacaklar.

e-Fatura mobil uygulamalarla hızı ve verimliliği daha da artırıyor

Üstelik e-Faturanın mobil uygulamalarla desteklenmesi, firma çalışan ve yöneticilerine de esneklik sağlıyor, verimliliği artırıyor. Öyle ki, mobil uygulamalarla artık e-Fatura her yerden düzenlenebildiğinden, örneğin İstanbul’daki firmanızın sunduğu bir hizmetin faturasını; Karayipler’de tatilde içeceğinizi yudumlarken, Londra’da havaalanında uçağa binerken veya evinizde televizyon seyrederken de müşterinize iletebilirsiniz. Ayrıca alış-satış ile ilgili örneğin mağaza/şube, il/bölge veya dakika/saat gibi her türlü raporlamaya anında ulaşıp firmanızın anlık durumunu görmeniz ve izlemeniz mümkün.

Özellikle CRM ile entegre edilen e-Fatura yaygın bir distribütör, bayi ve tedarik ağına sahip büyük firmaların (sigara, içecek, gıda, perakendecilik, eczacılık ve otomotiv sektörleri başta olmak üzere) sahadaki operasyonel işlemlerini hızlandırarak onlara hem emek hem de zamandan önemli ölçüde tasarruf imkânları sağlıyor. Zira bu tür firmalar sipariş temin sürelerini azaltmak, bayi satış aktivitelerini izlemek, varlık kontrolü yapmak ve aynı zamanda satış ekibinin günlük aktivitelerini zaman/lokasyon bazında inceleyerek sahadaki satış ve servis ekiplerinin verimliliğini artırmak için her geçen gün mobil uygulamalara daha fazla yatırım yapıyorlar.

 

Vergiye uyumlu e-Fatura denetim riskini azaltıyor

e-Fatura aynı zamanda vergisel riskleri de azaltıyor. Çünkü satıcısı tarafından düzenlenmesi aşamasında e-fatura mantıksal tutarlılık kontrollerinden geçirilerek hatalı veya yanlış oluşması engelleniyor. Ayrıca e-fatura satıcı tarafından düzenlendikten sonra Gelir İdaresi üzerinden alıcısına transfer edildiğinden, iletim öncesi son bir kez de İdare’nin sistemi tarafından denetlenerek belirlenen teknik ve mevzuat kurallarına uygun bir şekilde oluşması garanti altına alınıyor. Dolayısıyla, yapılması muhtemel hata veya yanlışlıklar, e-faturanın alıcısına ulaşmasından önce giderilmek suretiyle sonradan yapılacak denetimlerde firmalara önemli oranda bir avantaj sağlıyor ve kendilerini güvende hissettiriyor. Bu yönüyle e-faturanın Vergi İdaresi’nin son yıllarda çok önemsediği vergiye gönüllü uyuma katkısı inkâr edilemez.

 

e-Fatura ile veri madenciliği yapmak

İş zekası (BI-Business Intelligience) uygulamalarıyla entegre edilen e-Fatura, kağıt faturayla yapılması mümkün olmayan birçok bilgi ve ilişkiyi de anlamlı bir şekilde kullanıcıların önüne seriyor; e-Fatura verisinden bilgi, bilgiden ise politika ve strateji üretilmesini mümkün kılıyor. Örneğin müşterilerin veya tedarikçilerin davranış eğilimleri, saatlik satışların cinsiyete göre dağılımı, satışların yoğunlaştığı birim fiyat aralığı gibi akla gelebilecek yüzlerce çeşit raporlama ile işletme yöneticilerinin performansı artırıcı karar verme süreçleri etkilenebileceği gibi geleceğe dönük veriye dayalı tahminlerle daha sağlıklı planlamalar yapmaları da mümkün.

 

e-Fatura nakit yönetimini kolaylaştırıyor

e-Fatura ile işletmelerin nakit akışı artık daha kolay. Örneğin e-fatura üzerinde yer alan ödeme linki ile fatura bedeli kredi kartı ile ödenebilir. Nitekim BKM ile İdea Teknoloji’nin yaptığı işbirliği çerçevesinde e-Fatura üzerinde yer alan “online ödeme” linki ile fatura bedellerinin BKM tarafından geliştirilen “BKM Express” isimli sanal kurumsal kart ile ödenmesi artık mümkün. Bu sayede başka bir şifre girişi v.s. işleme gerek kalmadan faturaların hızlı bir şekilde tahsil edilmesi sağlanıyor.

e-Faturanın Kaldıraç Etkisi – 2: Dijitalleşme Endeksinde Artış

Bir Cevap Yazın