e-İhracat Fatura Sık Sorulan Soru ve Yanıtlar dokümanı güncellendi
Şubat 2018
Özel entegratörler denetlenecek
Mart 2018

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura’da elde kalan basılı kağıt faturalar

Elektronik fatura uygulamalarını kullanmak, hiçbir zaman kağıt fatura düzenlemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Peki e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kullanıcıları basılı kağıt fatura kullanabilir mi, hangi durumlarda kullanabilir? Elde kalan basılı kağıt faturalara ne olacak?

e-Fatura uygulamasında sadece uygulamaya kayıtlı kullanıcılara e-fatura,  e-Fatura kullanıcısı olmayan muhataplara ise, Maliye Bakanlığı’ndan fatura basımı konusunda izni bulunan matbaa işletmelerine bastırılmış kağıt fatura düzenlenebilir. Bir diğer deyişle sadece e-Fatura uygulamasına dahil olmuş bir mükellefin, tüm satışları e-Fatura kayıtlı kullanıcılarına değilse, kâğıt fatura bulundurması gerekiyor. Bulundurulacak kağıt fatura miktarı, fatura düzenlediği müşterilerinin e-Fatura kullanıcısı olup olmamasına göre değişir. Eğer daha yoğun e-Fatura kullanıcısı müşterisi mevcutsa az miktarda basılı kağıt fatura bulundurulması yeterli olacaktır.

e-Fatura uygulamasının usul ve esaslarını düzenleyen 397 no’lu VUK Genel Tebliğine göre, e-fatura düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin gerek kendi sistemlerinde gerekse e-Fatura uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında fatura düzenleyebilmek için yeteri kadar basılı kağıt fatura bulundurmaları zorunlu. e-Fatura düzenlenmesi gereken ihracat faturalarında GTB’nın 2017/7 sayılı Genelgesine göre, GİB veya GTB sisteminde arıza ve kesinti durumlarında basılı kağıt fatura ile ihracat işlemlerinin yapılabilmesine izin veriliyor. Buna göre, ihracat fatura uygulamasında yaşanacak aksaklıklar için de basılı fatura ihtiyacı söz konusu.

e-Arşiv Fatura’da basılmış kağıt faturaya izin yok

e-Arşiv Fatura uygulamasında ise, e-arşiv fatura, mükellef veya mükellef adına özel entegratör tarafından elektronik ortamda oluşturuluyor ve alıcısına herhangi bir kağıda basılarak veya elektronik ortamda veriliyor. GİB’e ise sadece düzenlenen e-arşiv faturaların icmalini içeren aylık rapor gönderiliyor.

e-Arşiv faturalarının alıcısına iletimi GİB üzerinden olmadığından, e-Arşiv Fatura uygulamasını düzenleyen 433 no’lu VUK Genel Tebliği’nde, herhangi bir teknik aksaklık durumunda e-arşiv fatura düzenlenememesi halinde matbaa işletmelerince basılmış kağıt fatura kullanımına izin verilmemiştir.

e-Arşiv Fatura uygulaması izni alabilmenin ön koşulu e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmak. Her iki uygulamayı kullanan mükellefler, ihracat faturaları hariç, eğer fatura muhatabı e-Fatura kayıtlı kullanıcısı ise e-fatura, değilse e-arşiv fatura düzenlemeleri gerekir. Eğer fatura gümrük beyannamesi ekinde ihraç edilen bir mal faturası ise bedelsiz dahi olsa yine e-fatura düzenlenmelidir. Bu doğrultuda, bu iki uygulamaya dahil olan mükellefler, bütün faturalarını e-fatura veya e-arşiv fatura olarak düzenleyeceklerdir.

Buna göre e-Arşiv Fatura kullananlar ayrıca e-Fatura uygulamasından yararlanmak zorunda olduklarından e-Fatura uygulamasında olabilecek arızalara karşı kağıt fatura bulundurabileceklerdir. Ancak e-Arşiv Fatura uygulamasındaki herhangi bir arıza nedeniyle basılı kağıt fatura düzenleyemezler.

Bu uygulamalara geçen mükelleflerin, makul ölçüyü aşan ölçüde elinde bulundurdukları kağıt faturaları bağlı bulundukları vergi dairelerine ibraz ederek kullanılmamış olanların iptal edilmesini istemesi gereklidir.

İlgili diğer yazılar:

Elektronik belgelerin kağıt olarak düzenlenebileceği durumlar belirlendi

Bir Cevap Yazın