Yeni Hesap Planı ve e-Defter
Mart 2019
Elektronik belge saklama hizmetiyle ilgili bilmeniz gerekenler
Mart 2019

e-Fatura / e-Arşiv fatura irsaliye yerine geçer mi?

e-Fatura/e-Arşiv Faturanın çıktısı irsaliye yerine kullanılabilir. Ancak bu elektronik belgelerin irsaliye yerine kullanılabilmesi için bazı ön koşullar bulunuyor.

Yazı: Mukadder Akpınar, İdea Teknoloji Çözümleri

Fatura, defter, müstahsil makbuz, serbest meslek makbuzu derken artık irsaliyeler de elektronik ortamda oluşturulabiliyor. Elektronik ortamda oluşturulan belgeler mükelleflere yer, zaman ve maliyet avantajı ile birlikte personel, donanım gibi kaynaklarını başka alanlara kaydırabilmelerine olanak sağlıyor. Her ne kadar belgeler elektronik ortamda oluşturulup arşivlense de, mükellefler fatura ve irsaliye belgelerini tek bir belgede oluşturabilir. e-Fatura/e-Arşiv Fatura düzenlenmesi kağıt ortamında irsaliye düzenlenmesine engel bir durum yaratmaz; ancak aynı mal satışı için hem e-Fatura/e-Arşiv Fatura düzenlenip hem de mevcutta olan eski irsaliyeli faturaların irsaliye yerine kullanılmak üzere düzenlenmesi mümkün değildir. İstenirse ayrıca irsaliye düzenlenebilir ya da e-Fatura/e-Arşiv Faturanın çıktısı irsaliye yerine kullanılabilir. Ancak bu elektronik belgelerin irsaliye yerine kullanılabilmesi için bazı ön koşullar bulunuyor.

Mal teslimi sırasında düzenlenme şartı

E-fatura ve e-arşiv faturaların irsaliye yerine kullanılabilmesi için elektronik belgelerin malın teslim halinde düzenlenmesi gereklidir. KDV Kanununda teslim sayılan haller sayılmıştır. İlgili kanunun 2’nci maddesine göre, bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii de teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir. Bu durumda e-fatura ve e-arşiv faturaların irsaliye yerine kullanılabilmesi için belgelerin, fiili teslim anında veya teslim edilmek üzere nakliyenin başlaması veya sürücüye bırakılması sırasında düzenlenmelidir.

İrsaliye yerine geçer ifadesi, tarih-saat-dakika ve imza zorunlu

433 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin “15- 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Mükellefler Arasında Yapılan Satışlar” başlığı altında yer verilen açıklamalar uyarınca; “e-Fatura Uygulamasına kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek elektronik fatura ile elektronik fatura uygulamasında kayıtlı olmayan kayıtlı kullanıcılara düzenlenen e-Arşiv Faturalarda, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde elektronik faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçer. Söz konusu kâğıt çıktıya “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için elektronik faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi gerekir. Hizmet ifasına konu elektronik faturanın satış anında düzenlenmesi halinde, söz konusu kâğıt çıktının talep eden müşteriye verilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

e-İrsaliye kullanıcıları için durum farklı

487 no.lu VUK Genel Tebliği ile usul ve esasları belirlenen e-İrsaliye uygulamasına dahil olan mükellefler, alıcının e-İrsaliye mükellefi olması durumunda,  ilgili Tebliğin 8’inci maddesine göre, mücbir sebepler dışında ve uygulamaya dahil oldukları  tarihi takip eden üçüncü ayın sonundan itibaren, yaptıkları mal teslimleri/alımları kapsamında, anlaşmalı matbaa işletmelerine bastırılan matbu (kağıt) irsaliyeleri kullanamazlar, kullanmaları halinde söz konusu mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanacaktır.

Alıcının e-İrsaliye mükellefi olmadığı durumlarda, yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak düzenlenen e-Fatura veya e-Arşiv Faturanın kağıt çıktısı irsaliye yerine geçen belge niteliğindedir. Ancak e-Fatura/e-Arşiv Faturanın çıktısının irsaliye yerine müşteriye verilmesi halinde ayrıca matbu veya e-İrsaliye şeklinde başka bir sevk irsaliye belgesinin düzenlenmemesi gerekmektedir.

Malın teslimi anında fatura düzenlenmeyen hallerde ise Vergi Usul Kanunu’nun 230/5. maddesi hükmüne göre sevk irsaliyesi düzenlenip sevk irsaliyesine ait tarih ve numara bilgilerinin oluşturulacak e-Fatura/e-Arşiv Faturada belirtilmesi gerekmektedir.

e-Arşiv Fatura ile ilgili sorularınız ne olursa olsun cevabı  VisionPlus e-Arşiv Fatura’da bulunuyor.  Türkiye’nin ilk e-Arşiv Fatura Entegratörü İdea Teknoloji Çözümleri tarafından sunulan VisionPlus e-Arşiv Fatura çözümüyle ilgili size ulaşmamız için lütfen tıklayın!

Bir Cevap Yazın