Elektronik belgelerin kağıt olarak düzenlenebileceği durumlar belirlendi
Nisan 2018
e-Fatura kullanıcısı 140 bine çıkacak
Mayıs 2018

e-Defterler ne zaman yüklenecek?

Bilindiği  gibi GİB 20 Nisan’da, Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi İle Elektronik Defterlerin Oluşturulma, İmzalanma Süresi ve Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler yayınlandı. 30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratları’nın yüklenme süresi 4 Haziran 2018 günü sonuna kadar uzatıldı.

Konuyla ilgili duyuruya buradan tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Bununla birlikte yayımlanan Sirküler, e-Defter mükellefleri tarafında hangi dönem defterlerinin, ne zaman yüklenmesi gerektiğine dair soru işaretleri oluşturdu.

İdea Teknoloji Çözümleri Ar-Ge Merkezi Direktörü Yalçın Tercan yaptığı açıklamayla, mükelleflerin sorularını yanıtladı:

“Yapılan bu değişikliğe göre;

  • Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin, Aralık 2017 ve Ocak 2018 dönemlerine ait e-defterleri için ve
  • Özel hesap dönemine sahip mükelleflerin, hesap döneminin son ayı olmamak koşuluyla, Ocak 2018 dönemine ait e-defterleri için

oluşturulup imzalanma ve ilgili beratların GİB Bilgi İşlem Sistemine yüklenme son tarihi 4 Haziran 2018 gün sonu olarak belirlenmiştir. Ancak, Şubat 2018 dönemine ait e-defterinin oluşturulup, imzalanma ve ilgili beratların GİB Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi için son tarih, ilgili ayı takip eden 3. ayın son günü yani 31 Mayıs 2018 tarihidir. Bu nedenle, Aralık 2017, Ocak ve Şubat 2018 e-defterlerinin sırasıyla 31 Mayıs 2018 tarihine kadar oluşturulup, imzalanması ve ilgili beratların GİB Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesini önermekteyiz.”

 

 

Etiketler: , ,

Bir Cevap Yazın