GİB’den mobil ödemeye ilişkin yeni tebliğ taslağı
Nisan 2019
Eyvah e-defterimde hata var!
Mayıs 2019

e-Defter yükleme tarihi 6 Mayıs’a uzatıldı

GİB tarafından 29 Nisan 2019 günü yayımlanan duyuruya göre, 30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratları’nın yüklenme süresi 6 Mayıs 2019 günü sonuna kadar uzatıldı.

Yapılan bu değişikliğe göre;

  • Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin, Aralık 2018 ve Ocak 2019 dönemlerine ait e-defterleri için ve,
  • Özel hesap dönemine sahip mükelleflerin, hesap döneminin son ayı olmamak koşuluyla, Ocak 2019 dönemine ait e-defterleri için oluşturulup imzalanma ve ilgili beratların GİB Bilgi İşlem Sistemine yüklenme son tarihi 6 Mayıs 2019 gün sonu olarak belirleniyor.

Ancak, Şubat 2019 dönemine ait e-defterinin oluşturulup, imzalanma ve ilgili beratların GİB Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi için son tarih, ilgili ayı takip eden 3. ayın son günü yani 31 Mayıs 2019 .

Söz konusu duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bir Cevap Yazın