Sistem aksaklıklarında kağıt faturaya izin çıktı
Temmuz 2017
e-Fatura ile 1,5 milyar TL tasarruf
Temmuz 2017

e-Defter berat içeriği değişti

Elektronik Defter Uygulaması kapsamında www.edefter.gov.tr adresinde yayınlanan “e-Defter Paketi”nde güncelleme yapıldı. e-Defter Paketinde yapılan güncellemelerin en kısa süre içerisinde Uyumlu Yazılım Firmaları tarafından uygulamaya konulması gerekiyor. Yapılacak güncellemeler 15.08.2017 tarihinden sonra yüklenen e-Defter dosyaları için geçerli olacak. 

e-Defter Paketinde yapılan güncelleme ile e-Defter beratlarının içeriği aşağıdaki şekilde değiştirildi:

 • Yevmiye beratına numberOfEntries alanı eklenecek ve bu alana ilgili yevmiye parçasındaki toplam yevmiye sayısı yazılacak.
 • Hem yevmiye hem de kebir beratına uniqueID alanı eklenecek ve bu alana herbir berat için evrensel tekil numarası oluşturulup yazılacak.
 • Yevmiye beratına 1 tane EntryHeader eklenecek ve aşağıdaki 5 ana hesap kodunun Borç ve Alacak toplamları ayrı ayrı EntryDetail alanına yazılacak, toplam 10 tane EntryDetail alanı olacak:
  • Hesaplanan KDV (391)
  • İndirilecek KDV (191)
  • Yurt İçi Satışlar (600)
  • Yurt Dışı Satışlar (601)
  • Diğer Gelirler Hesabı (602)
 • Berat görüntü dosyasında aşağıdaki güncellemeler yapılacak:
  • MUHASEBECİ BİLGİLERİ başlığının ismi MESLEK MENSUBU BİLGİLERİ olarak güncellenecek.
  • Doküman Bilgileri bölümüne HESAP DÖNEMİYEVMİYE MADDESİ SAYISI eklenecek.
  • 391, 191, 600, 601 ve 602 numaralı ana hesaplar için VERGİ DETAYI tablosu eklenecek, Borç ve Alacak Toplamları yazılacak.

Bu kapsamda, 2017/Mayıs ve takip eden aylara ait e-Defter beratlarının söz konusu güncellemeye uygun olarak oluşturulması ve Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gerekiyor. 31/07/2017 tarihine kadar söz konusu dönemlere ait berat yüklemesi yapacak mükellefler, eski formatta berat göndermeye devam edebilecek. Geriye dönük herhangi bir işlem yapmayacak. Ancak 15/08/2017 tarihinden itibaren yüklenecek (ait olduğu dönemden bağımsız olarak) e-Defter beratları için bu güncellemeleri uygulaması gerekiyor.

e-Defter.gov.tr’de yayımlanan duyuru detaylarına ulaşmak için tıklayın.

 

Bir Cevap Yazın