e-Defter yüklerken dikkat!
Temmuz 2018
e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu taslağı yayımlandı
Ağustos 2018

e-Arşiv Fatura düzenleyen mükelleflere GİB’den uyarı

e-Arşiv Fatura mükelleflerine müşteri ad, soyad ve adres bilgilerini düzgün yazmaları için GİB’den uyarı geldi.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’ nun 230. Maddesi’ne göre, düzenlenen tüm faturalarda (e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve Kağıt Fatura)  belirtilen müşterinin ad, soyad ve adres bilgilerinin yer alması zorunluluğu bulunuyor. Bununla birlikte efatura.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruya göre saha denetimleri ve Gelir İdaresi Başkanlığına yansıya olaylara bakıldığında mükelleflerin sıkça bu zorunluluğu yerine getirmediği görülüyor. Mükellefler müşteri ad, soyad ve adres alanlarına anlamsız metinler ya da  “müşteri”, “üye”,” isimsiz” vb. ifadeler yazarak e-arşiv fatura düzenleyebiliyor.

GİB duyuruda mükellefleri cezai işlemlerle muhatap olmamaları adına söz konusu düzenlemeye uymaları konusunda uyarıyor, mağaza çalışanlarına söz konusu bilgilerin eksiksiz girilmesi için gerekli uyarıların yapılmasını istiyor.

Zorunlu olmayan alanlara ne yazılacak?

Vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere düzenlenecek faturalarda vergi dairesi ve vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik Numarası bilgilerine yer verilmesi zorunluluğu bulunmuyor. Bu nedenle; vergi mükellefi olmayan nihai tüketici mahiyetindeki müşteriler tarafından T.C. Kimlik Numarası bilgilerinin paylaşılmak istenmediği hallerde, e-Arşiv Faturalarında alıcı hesap numarası alanına “11111111111” girilebiliyor. Ayrıca, vergi mükellefiyeti bulunmayan nihai tüketici statüsündeki müşterilerin, satıcıya bildirdiği bilgilerin satıcı tarafından doğruluğunun sağlanması sorumluluğu bulunmadığından satıcının bir yükümlülüğü bulunmadığı bilgisi de duyuruda yer alıyor.

Duyurunun tamamı için lütfen tıklayın.

Bir Cevap Yazın