e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu taslağı yayımlandı
Ağustos 2018
e-İrsaliye’de ciro şartı 25 milyon TL
Ağustos 2018

Dijitalleşen muhasebenin yükselen meslekleri

Makine öğrenme ve otomasyon, Endüstri 4.0, Yapay Zeka, Blockchain, Nesnelerin İnterneti (IoT), Veri Madenciliği, Denetim 2.0, e-Fatura, e-Defter… Bilim ve teknoloji ile ilgilenmeyen kişilerin bile hemen hemen her gün duyduğu hayatımıza yeni giren kelimelerden birkaçı… Özel hayatlarımızdaki alışkanlıklarımızdan, iş yapış şekillerimize kadar her alanda dijital dönüşüm yaşanıyor. Ancak dönüşüm henüz istendiği kadar hızlı gitmiyor. Türkiye dahil 15 ülkeden bin 161 CFO’nun (Chief Financial Officer) katıldığı Deloitte 7’inci Avrupa CFO Araştırması’nın sonuçlarına göre şirketler henüz dijital teknolojilerde potansiyellerini tam olarak ortaya çıkardıklarını düşünmüyor. Kurumlar, teknolojinin iş süreçlerinde, mesleki alanlarda etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak, yetkin profesyonellere ihtiyaç duyuyor.

Şirketlerde finans ve muhasebe, yasal zorunluluklar gereği ve gelişen vergi teknolojilerinin etkisiyle dijital dönüşümde önde giden departmanlar arasında yer alıyor. Buna paralel olarak muhasebe temelli yeni mesleki kavramlar da dillendirilmeye başlandı. Vergi Teknolojisi Uzmanları, Mali Mühendisler, Muhasebe Yazılım Mühendisleri finans ve muhasebe alanında karşılaştıkları sorunları çözmek, operasyonlarını iyileştirmek üzere teknolojik araç, çözümler ve modeller geliştirme, kullanma ve uygulama becerisine sahipler. Böylece muhasebe ve finans birimleri çok zaman alan, karmaşık, uzun ve hataya açık süreçleri otomasyona devredip, stratejik finans konularına odaklanabiliyorlar.

Vergi Teknolojisi Uzmanlığı

Vergi teknolojisi uzmanları, hem yeni dünyanın vergi mevzuatı, vergi trendleri hem de vergi teknolojileri uygulama ve çözümleri hakkında geniş bilgi sahibi vergi bilişim uzmanları olarak tanımlanıyor. Böylece vergiye uzak bilgi işlemciler ile bilgi işleme uzak vergiciler arasında köprü görevini yerine getiriyorlar.  Şirketleri ve süreçleri için en çok fayda sağlayacak kurumsal iş ve vergi çözümlerini belirleyip, bütünsel bakış açısıyla birlikte uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlıyorlar. ERP finans modülleri, e-defter/e-fatura gibi vergi teknolojileri tabanlı çözüm ve araçların geliştirilmesinde rol alıyorlar.

Mali Mühendislik

Disiplinlerarası bir bölüm olan Mali Mühendislik, finansla, mühendislik ve matematiği bir araya getiriyor. Muhasebe mesleğinin teknolojik değişimlere ayak uydurabilmesi için geleceğe hazırlayacak bir model olarak tanımlanıyor. Mali mühendislerin, mali konuları ve sorunları mühendislik yaklaşımıyla analiz etmek, çözüm ve stratejiler geliştirmek, yeni mali yapılar kurup uygulayabilmek yetkinlikleri bulunuyor. Dijital dönüşüm yaşanırken meslek mensuplarının kendilerine teknoloji tabanlı blockchain, yapay zekâ, veri madenciliği gibi Mali Mühendislik yetkinlikleri ekleyerek bu süreçte ayakta kalabileceği öngörülüyor.

Muhasebe Yazılım Mühendisliği

Muhasebe Yazılım Mühendisliği; muhasebe bilgi sistemini oluşturan verilerin doğru bir şekilde kaydedilmesi, sınıflandırılması ve özetlenerek raporlanmasını sağlayan, her işletmenin yapısına uygun çözümler üreten ve tasarlayan bir meslek dalı olarak tanımlanıyor. Meslek mensuplarının sadece vergi hesaplayan kişiler olmaktan çıkıp şirketlerin karar almasını destekleyecek muhasebe bilgi sistemleri tasarlaması gerektiği ve bunun da Muhasebe Yazılım Mühendisliği gibi yeni bir alanla olabileceği belirtiliyor.

Teknolojik ve bilimsel gelişmeler, hayatın her alanını olduğu gibi muhasebe, vergi ve finans sektöründe de iş yapış şekillerini değiştiriyor, yeni alanlar açıyor. Yeni alanların açılmasıyla birlikte yeni yetkinliklere ve bu yetkinliklere sahip kişilere ihtiyaç duyuluyor. Meslek mensuplarının bu değişimin gerisinde kalmamak için rüzgâra karşı yürümeyi değil rüzgârı arkalarına almayı seçmeleri gerekiyor. Yeni dünyada mesleklerinde rekabetçi olmak isteyen mali uzmanların, e-Beyanname, e-Fatura, e-Defter gibi dijital araç ve teknolojilerde uygulayıcı ve geliştirici rollerini edinmeleri kaçınılmaz görünüyor.

Kaynaklar: HBR Türkiye, Dijital Çağın Mesleği: Mali Mühendislik-İsmail Tekbaş, Muhasebe Mühendisliği ve Muhasebe Yazılım Mühendisliği – Özgür Teraman

Bir Cevap Yazın