İlk “İhracat e-Fatura”mızı gönderdik!
Mart 2017
e-Fatura Sahtecilikleri Artışta, Kağıt Faturaya Dönmeli miyiz?
Mart 2017

Dijital Devlete Doğru Adım Adım (Birleşik Krallık)

2014 yılında yayımlanan AB direktifine göre kamuya kesilen faturaların elektronik fatura olma zorunluluğu birçok ülkeyi kapsamaktadır ve elektronik geçişin tamamlanması için öngörülen süre 2018 olmasına rağmen birçok ülke çok öncesinde bu adımı atmıştır.
“Elektronik faturalaşma kamu sektörü ve onun tedarikçileri arasındaki işleyişi ve süreci hızlandırarak Birleşik Krallıkta yılda 2 milyar Pound tasarruf edilmesini sağlamıştır. Kamunun devasa alım gücü sayesinde e-Fatura ülke çapında yeni pazarlar yaratmakta ve inovasyon ve ekonomik büyümenin önünü açmaktadır. “ by Stephen McPartland MP
Diğer ülkelerde özel sektörde e-Fatura kullanımının engelleri ve yaraları incelenerek, bir kanun koyucu tarafından uygulanan sistemin kabul görülmesinde ve yaygınlaşmasında daha etklili olduğu görülmüştür.

Dijital inovasyonun ve etkinlik ve verimliliğin firmalar için yeni standartlar ve kıyaslamaları da beraberinde getiren bir tetikleyici olduğu dünyada yaşıyoruz. Birleşik Krallık birçok ülkede kamu sektöründe e-Faturanın kullanımı senaryoları incelenerek karşılaştırmış, ve eğer politik bir zorlama varsa direncin aşılabileceği görülmüştür.

Birleşik Krallık devletinin e-Fatura geçişinde uyguladığı adımlar aşağıdadır.
Adım 1: Kamuda e-Faturanın kabul görmesi ekonomik büyümeyi destekleyecektir.
Adım 2: Birleşik Krallık özel sektör e-Fatura deneyiminden faydalanılmıştır.
Adım 3: Diğer ülkelerdeki uygulama tecrübeleri incelenmiştir, güçlü ve zayıf yönleri dikkate alınarak karar verilmiştir.
Adım 4: Destekleyici kanunlar ve direktifler elektronik sürece geçiş ortamını hazırlamıştır.
Adım5: Kamu tedarik sürecine dahil olan KOBİ ‘ler için elektronik sürece geçmeleri için destekler ve teşvikler uygulanmıştır.

Kamuda dijitalleşmeye gitmeyi düşünen ve sürecin en büyük tetikleyenlerinden biri olan e-Fatura geçişi ile ilgili atılması önerilen adımlar bir ülke örneği üzerinden modellenmiştir.

Kaynak: http://www.yumpu.com/en/document/view/52807553/electronic-invoicing

 

Bir Cevap Yazın