ÖKC zorunluluğu ve Z Raporu bildirimi
Ocak 2018
Sorularla e-İrsaliye
Ocak 2018

Defter-Beyan Sistemi açıldı

Defter – Beyan Sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından1 Ocak 2018 itibarıyla açıldı.

Defter-Beyan Sistemi;

  • Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler,
  • Basit Usule Tabi Mükellefler,
  • İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler için,

faaliyetlerine ilişkin kayıtlarını elektronik ortamda tutmalarına imkan veren bir sistem. Mükellefler Defter-Beyan Sistemine giriş yaparak, gelir ve giderlerini elektronik ortamda kaydedilebiliyor, defterler bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturabiliyor, saklanabiliyor. İlgili döneme ait beyannamelerini oluşturabiliyor, düzenleyebiliyor, gönderebiliyor ve görüntüleyebiliyor. Yine sistem üzerinden fatura, serbest meslek makbuzu gibi belgeler elektronik ortamda düzenlenebiliyor.

Kimler için zorunlu?

  • Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler ve Basit Usule Tabi Mükelleflerin (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) – 1/1/2018,
  • Diğer mükelleflerin ise – 1/1/2019 (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 1/1/2018)

tarihinden itibaren Defter-Beyan Sistemini kullanmaları zorunluluğu bulunuyor.

Defter-Beyan Sistem ile mükellefler bir muhasebe programına ihtiyaç duymaksızın internetin olduğu her yerden vergisel ve ticari işlemlerini elektronik ortamda kayıt altına alabilme olanağına kavuşuyor. Ayrıca; kırtasiye yükü azalırken, defter tasdiki ortadan kalkıyor, yükümlülüklere ilişkin bürokratik işlemler ve uyum maliyetleri azalıyor.

Defter-Beyan Sistemi’ne başvuru ve ayrıntılı bilgi için: www.defterbeyan.gov.tr

Bir Cevap Yazın