Tasfiye kararı alınması durumunda e-Fatura ve e-Defter uygulamalarında yapılacak işlemler

421 no.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğine göre e-Fatura ve e-Defter zorunluluğu olan mükellefler tasfiye dönemine girdiklerinde bu tebliğ kapsamında zorunlulukları devam eder mi? Bu […]

Eyvah e-defterimde hata var!

Hemen panik olmayın, e-Defterinizde bir hata varsa, yasal yükleme süresi bitmeden düzeltmenizi kolayca yapabilirsiniz. GİB uygulaması üzerinden ilgili defter beratları silinerek doğru beratlar tekrar yüklenebiliyor. Ancak […]

e-Defter yükleme tarihi 6 Mayıs’a uzatıldı

GİB tarafından 29 Nisan 2019 günü yayımlanan duyuruya göre, 30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı […]

GİB’den mobil ödemeye ilişkin yeni tebliğ taslağı

GİB, mükelleflerin iş süreçlerini, ödeme ve tahsilat süreçlerini, müşterilerine düzenledikleri belgelerin oluşturulması, iletilmesi ve saklanmasında verimlilik, maliyet avantajı, işlem kolaylığı ve etkin analiz ve denetim kolaylığı sağlayacak yeni […]