Beklenen tebliğ çıktı: e-Arşiv Fatura Ocak 2020’de

Beklenen VUK Genel Tebliği bugün resmi gazetede yayımlandı. Tebliğle hali hazırdaki e-Fatura mükelleflerine 1/1/2020 itibarıyla e-Arşiv Fatura’ya geçme zorunluluğu geldi. 25 milyon TL ve üzeri cirosu […]

Mobil ödeme teknik kılavuzu yayımlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilgili olarak hazırlanan “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Başvuru, İzin, […]

e-Arşiv Fatura’ya geçiş 1 Ocak 2020’ye ertelendi

Mevcut e-Fatura ve e-Defter mükellefleri için e-Arşiv Fatura’ya zorunlu geçiş tarihi 1 Ocak 2020 olarak güncellendi. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 15 Nisan’da yayımlanan VUK Genel Tebliğ […]

e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliyeye geçiş hazırlıkları için zaman daralıyor

e-Arşiv Fatura kullanımı, Eylül 2019’da e-Fatura yükümlülüğü bulunan şirketlerin tamamı için zorunlu olacak. E-fatura kullanıcı sayısıyla e-Arşiv Fatura kullanıcı sayısının eşitlenerek 60 bin kadar yeni mükellefin […]