e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye’de yeni tarih

Gelir İdaresi Başkanlığı 15 Nisan’da yeni bir VUK Genel Tebliğ Taslağı yayımladı. Bu taslak tebliğle Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına ilişkin 19 adet genel tebliğ tek […]

e-Fatura / e-Arşiv fatura irsaliye yerine geçer mi?

e-Fatura/e-Arşiv Faturanın çıktısı irsaliye yerine kullanılabilir. Ancak bu elektronik belgelerin irsaliye yerine kullanılabilmesi için bazı ön koşullar bulunuyor. Yazı: Mukadder Akpınar, İdea Teknoloji Çözümleri Fatura, defter, […]

Yeni Hesap Planı ve e-Defter

Kamu Gözetim Kurumu’nun yayımladığı “Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı” ile muhasebe kayıt düzeninin doğru oluşturulmasının önemi artıyor. İşte e-Defter tam bu noktada devreye giriyor. […]

e-Fatura İptal Portalı nasıl kullanılacak?

e-Fatura uygulamasında “Temel Fatura” senaryosunda düzenlenen ancak e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinden “Kabul” veya “Red” yanıtı dönülemeyen e-Faturaların, elektronik ortamda iptal talebinin e-Faturanın düzenleyicisi tarafından oluşturulması ve iptal taleplerinin elektronik […]