e-Fatura ve e-Arşiv Fatura benzerlik ve farklılıklar

e-Fatura ve e-arşiv fatura bir işletmenin fatura süreçlerinin tamamıyla elektronik ortama geçirilmesini sağlayan ve birbirini tamamlayan bütünleşik iki uygulama. e-Fatura ve e-Arşiv Fatura nerede ayrılıyor sorusunun ise […]

Temel faturanın iptali

e-Fatura İptal Portalı’nın açılmasıyla birlikte faturaların iptaliyle ilgili sorular da arttı. Temel fatura iptali e-Fatura sistemi üzerinden yapılabilir mi, e-Fatura İptal portalı üzerinden yapılması için gereklilikler […]

e-Fatura / e-Arşiv fatura irsaliye yerine geçer mi?

e-Fatura/e-Arşiv Faturanın çıktısı irsaliye yerine kullanılabilir. Ancak bu elektronik belgelerin irsaliye yerine kullanılabilmesi için bazı ön koşullar bulunuyor. Yazı: Mukadder Akpınar, İdea Teknoloji Çözümleri Fatura, defter, […]

Yeni Hesap Planı ve e-Defter

Kamu Gözetim Kurumu’nun yayımladığı “Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı” ile muhasebe kayıt düzeninin doğru oluşturulmasının önemi artıyor. İşte e-Defter tam bu noktada devreye giriyor. […]