e-İrsaliye’de ciro şartı 25 milyon TL
Ağustos 2018
Taslak tebliğlerin Eylül ayında resmileşmesi planlanıyor
Ağustos 2018

5 maddede e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu taslağı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) e-İrsaliye uygulamasına ilişkin açıkta kalan noktaları kapatmaya devam ediyor. 3 Ağustos Cuma günü ilki yayımlanan e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu taslağı oldukça detaylı hazırlanmış, 134 ayrı maddede e-İrsaliye Uygulaması ile ilgili sorulara yanıtlar veriyor.  Peki taslak daha önce yayımlanan tebliğlerde yer almayan ya da farklı neler içeriyor?  İdea Teknoloji Çözümleri Ar-Ge Merkezi Direktörü Yalçın Tercan, taslak kılavuzla gelen yeni uygulamaları ve önemli noktaları bloğumuz için beş maddede özetledi:

  • e-Faturanın kağıt çıktısının irsaliye yerine geçer belge olarak kabul edilmesi uygulaması: e-Fatura Uygulamasına kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek elektronik faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde elektronik faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçebilecek. Söz konusu kâğıt çıktıya “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunlu bulunuyor. Ayrıca bu imkândan yararlanabilmek için elektronik faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi gerekiyor. Hizmet ifasına konu e-faturanın satış anında düzenlenmesi halinde, söz konusu kâğıt çıktının talep eden müşteriye verilmesi gerekiyor. Müşteriye verilmesi halinde ayrıca matbu veya e-İrsaliye şeklinde başka bir sevk irsaliye belgesinin düzenlenmesi gerekmiyor.
  • “Sanal” kayıtlı kullanıcı ile e-İrsaliye kullanıcısı olmayan mükelleflere e-irsaliye düzenlenmesi: GİB tarafından sisteme tanımlı olmayan alıcıları temsil etmek üzere “sanal” bir kayıtlı kullanıcı tanımlanacak. Böylece e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan kullanıcılara muhatap olarak bu kayıtlı kullanıcı seçilebilecek. Asıl muhatap bilgisi ayrıca e-irsaliyenin ilgili alanına yazılarak e-irsaliye düzenlenecek. Böylece mükellefler tüm irsaliyelerini e-irsaliye olarak düzenleme olanağına kavuşmuş olacaklar.
  • Malın yola çıkması için e-irsaliyenin GİB’e gitmesi yeterli: Malın sevke çıkması için e-irsaliyenin GİB’e iletilmesi yeterli olacak. GİB sisteminde bir sorun varsa kağıt irsaliye kesilebilecek, bununla birlikte en geç iki gün içinde bu irsaliyenin e-irsaliye olarak düzenlenmesi gerekiyor.
  • e-Fatura ve e-İrsaliye hizmeti birlikte aynı özel entegratörden alınmalı: Birden fazla özel entegratörden hizmet alarak e-Fatura ve e-İrsaliye hizmetinden birlikte yararlanmak mümkün. Ancak özel entegratörlerin her birinden hem e-İrsaliye ve hem de e-Fatura uygulamasından birlikte yararlanılması gerekiyor. Diğer bir deyişle bir özel entegratörden e-Fatura hizmeti alınmıyorsa e-İrsaliye hizmeti de alınamayacak.
  • Yeni bir irsaliye tipi, “Matbudan Dönüştürülen e-İrsaliye”: Sıcak satışta e-İrsaliyenin teknik sebeplerle düzenlenememesi halinde; müşteriye öncelikle matbu sevk irsaliyesi düzenlenecek ve bu irsaliye üzerinde “e-İrsaliye Ayrıca Düzenlenecektir” ibaresine yer verilecek. Bu şekilde düzenlenen matbu sevk irsaliyelerinin e-İrsaliye’ye en geç izleyen 2 gün içinde dönüştürülmesi zorunlu bulunuyor. Ancak matbu sevk irsaliyesine istinaden daha sonradan düzenlenecek e-irsaliyelerin, GİB tarafından özelleştirilen yeni bir irsaliye tipi olan “Matbudan Dönüştürülen e-İrsaliye” tipinde düzenlenmesi gerekiyor. Bu e-irsaliye belgesinin ilgili alanında matbu kağıt olarak düzenlenen sevk irsaliyesinin bilgisine (tarih, belge no) yer verilmesi gerekiyor.

 

 

Bir Cevap Yazın